Op woensdag 15 oktober 2014 verzorgt Hans van Hall, archivaris aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg, de lezing ‘Stadswording in Limburg. Een onderzoek naar het stadje Eijsden, een model voor Valkenburg?’ Op basis van rechtsregels en rechtspraktijk en met behulp van ruimtelijke, demografische en sociaaleconomische gegevens, deed de spreker onderzoek naar het Middeleeuwse Eijsden: dorp of stad? Wat zijn de kenmerken van een stad? Wat is een Minderstadt? Eijsden mag een Minderstadt heten. Een voorbeeld: leert kilometerslang zware stenen dragen als straf voor scheldende vrouwen ons iets over de omvang van een stad?! Met veel beeldmateriaal vertelt Van Hall over zijn onderzoek. Kan deze manier van onderzoek misschien al iets over de stadswording van Valkenburg zeggen? De lezing wordt gehouden in Grand Hotel Voncken, Walramplein 1, Valkenburg en begint om  19.30 u.

Voor woensdag 22 oktober 2014 staat de voordracht Kerkvisitaties in het oude bisdom Roermond op de agenda. Deze zal verzorgd worden door Guus Janssen, classicus, historicus en publicist van talloze artikelen o.m. over de historie van deze regio.  Na de oprichting van het bisdom Roermond in 1559 hebben de bisschoppen conform de richtlijnen van het concilie van Trente (1545-1563) hun parochies geregeld bezocht en van deze visitaties verslagen laten maken. Deze verslagen bevatten vele interessante gegevens over het dagelijks leven in de parochies. Door de stadsbrand van Roermond in 1665 zijn de oudere verslagen helaas verloren gegaan. De resterende circa 1700 verslagen zijn nu voor iedereen toegankelijk gemaakt door een -project waarin Guus Janssen een grote rol speelde. In zijn voordracht zal hij die visitatiepraktijk beschrijven en illustreren met voorbeelden uit het dekenaat Valkenburg. Deze lezing vindt plaats in Grand Hotel Monopole, Nieuweweg 22, Valkenburg en begint eveneens om 19.30 u.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook