Op maandagavond 13 oktober werd de presentatie voor de werkgroepleden van het Land van Herle verzorgd door Aryan Klein, directeur/projectmanager van de stichting Landgoed Slot Schaesberg die zich bezig houdt met de herbouw van kasteel Schaesberg.

De vermeldingen van de burcht en de hoeve gaan mogelijk terug tot 1376. Rond 1411 liet Willem II van Retersbeek-Schaesberg in het dal van de Caumerbeek een burcht bouwen. In 1571 liet Johan van Schaesberg op de fundamenten van deze burcht een nieuw ‘huis’ bouwen. In 1650 werd het kasteel onder Johan Frederik van Schaesberg (1598-1671) aanzienlijk uitgebreid. Na het overlijden van de laatste (kinderloze) Van Schaesberg in 1733 kwam het kasteel leeg te staan en raakte in verval. De hoeve heeft nog tot 1964 dienst gedaan en werd in 1968 gesloopt.

Het is de bedoeling dat slot Schaesberg en het omringende landgoed weer de allure van weleer gaan krijgen: een landgoed met het kasteel als uitkijktoren, een gracht met twee eilanden waarop ‘oude’ groenten verbouwd worden; een landgoed met veel groen en ambachtelijke werkplaatsen en waar ook ruimte is voor archeologisch en wetenschappelijk onderzoek. De reconstructie van kasteel en het omliggende terrein gaat 20 tot 30 jaar duren en wordt gefinancierd door de gemeenten Schaesberg en Heerlen, de provincie en private partners. De reconstructie zal zijn beslag krijgen in een aantal fasen. Nu verkeert het project in de pioniersfase die nog tot 2016 zal duren. In deze fase wordt onder meer het terrein toegankelijk gemaakt, de toren geconsolideerd en een bezoekerscentrum gerealiseerd

Oudere inwoners uit deze regio konden nog veel over geschiedenis van het kasteel en de hoeve vertellen. Met die informatie en een goed voorzien (foto)archief kan de herbouw gestalte krijgen. In 1881 maakte architect Mulder in opdracht van de voorloper van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed gedetailleerde tekeningen van het kasteel waarvan nu dankbaar gebruik gemaakt wordt. Bij de herbouw wordt gewerkt met ambachtelijke materialen en worden originele elementen behouden. Er worden mensen bij betrokken die het ambachtelijke timmer- en metselwerk willen leren. Zo willen de restaurateurs de waardevolle vakkennis behouden voor de toekomst want er ontstaat een groot tekort aan ambachtsmensen die het authentieke timmer- en metselwerk beheersen.

In de eerste (pioniers)fase warden de leerlingen ingezet om de ruïne te consolideren en ze helpen ook met het toegankelijk maken van het terrein. Ook jongeren die via jeugdzorg en reclassering naar het project verwezen werden, kunnen in de werkplaats of op het terrein aan het werk. Hierdoor krijgen zij weer zelfvertrouwen waardoor ze in de toekomst hun draai weer in de maatschappij kunnen vinden.

Leuk detail is dat een van de nazaten van de familie Van Schaesberg die in Duitsland woont, de huidige Graf von Schaesberg, positief reageerde op een brief waarin hij op de hoogte gesteld werd van dit project. Het zou mooi zijn als hij ‘beschermheer’ zou willen worden van zijn voorouderlijk slot, aldus Klein.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: