Als Historische Reeks Parkstad Limburg 11 verschijnt naar verwachting – helaas met vertraging – eind augustus 2017:

Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode

Opstellen bij het gouden jubileum van de Stichting Fontes Rodenses 

Omvang: ca. 208 bladzijden met illustraties in kleur en zwart-hrpl-11wit, hardcover, ISBN/EAN: 978-90-822416-6-2.

Het 50-jarig bestaan in 2016 van de Stichting Fontes Rodenses is de aanleiding voor de publicatie van een bundel historische opstellen over het voormalige Land van Rode. Inmiddels zijn veel relevante bronnen (in kopie) bijeengebracht in Kerkrade ter bestudering. Ook zijn in de voorbije halve eeuw tal van deelpublicaties verschenen in de provinciale
en regionale geschiedkundige tijdschriften. Voor de artikelen in deze bundel is daar dankbaar gebruik van gemaakt om synthetiserend de contouren van de geschiedenis van Rode – Kerkrade te beschrijven.
In deze bundel komt vooral de geschiedenis van de achttiende eeuw aan bod. De wreedheid van het justitiële apparaat, de machtspolitiek van het establishment, de barre levensomstandigheden van de bevolking, de aanvechtbare rol van de dominante abdij Kloosterrade maken de eeuw tot een periode van materiële rampspoed en immateriële achterstand voor de burgers van deze streek. In de bijdragen in deze bundel komen facetten van deze kwalificaties aan de orde. Bij afwezigheid van voortekenen van de Verlichting ontstaat een beeld van een maatschappij die in menig opzicht het leefpatroon van de middeleeuwen bestendigt. Ook die geschiedenis is boeiend om te leren kennen.

‘Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode‘ [HRPL 11] gaat straks in de winkel € 24,00 kosten. U kunt nog intekenen tot kort voor verschijnen voor de prijs van € 21,50.

Het verschijnen van dit boek is door onvoorziene omstandigheden vertraagd, de eerdere berichtgeving hierover ten spijt. Na verschijnen is de bestelling af te halen op de boekpresentatie of daarna bij Thermenmuseum / Rijckheyt in  Heerlen, Coriovallumstraat 9.
Het is ook mogelijk om de bestelling per post te ontvangen (hiervoor geldt € 4,50 aan porto- en verpakkingskosten). U krijgt een berichtje over het tijdstip van boekpresentatie, afhalen en/of toezenden. Wilt het boek komen afhalen hoeft u uiteraard de € 4,50 verzendkosten niet over te boeken {de webshop hebben we helaas nog niet op de keuzemogelijkheid kunnen aanpassen}. In de antwoordmail staat dat nog nader aangegeven.

INHOUD:
Het land van Rode: zijn naam, zijn territorium en zijn gebieders
door Lei Heijenrath
Macht en onmacht in de processen tegen de bokkenrijders. Brussel en de justitie in de Landen van ’s-Hertogenrade en Valkenburg (1740-1780)
door Mathieu Huynen en Hub van Wersch
Van ’s-Hertogenrade naar Limbourg sur Vesdre : Het tracé van de middeleeuwse Hertogsweg door Zuid-Limburg
door Lei Heijenrath
De abten van Kloosterrade en de justitiële praktijk in de 18e eeuw
door Lea Nijsten-Höfte
De Staten van het Oostenrijkse Land van Rode in de 18e eeuw in vergadering bijeen
door Lei Heijenrath
Een erfeniskwestie in Kerkrade aan het einde van de 18e eeuw : Kan een moeder van haar dochter erven?
door Mathieu Huynen
De introductie van de aardappel rond 1740 in het Land van Rode
door Lea Nijsten-Höfte
Over de staatkundige positie van het Oostenrijkse Land van ’s-Hertogenrade 1755-1780
door Lei Heijenrath

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: