Op vrijdag 16 juni a.s. vindt van 10.30 tot 17.00 uur in het Limburgs Museum in Venlo de Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis plaats. De dag is bedoeld om geïnteresseerden en deskundigen bij elkaar te brengen, om kennis uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsverbanden op te starten. De Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis is een initiatief van de Commissie Landschapsgeschiedenis, die recent is opgericht binnen het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). De dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), de Archeologische Vereniging Limburg (AVL), het Limburgs Museum en het interfacultair onderzoeksinstituut MACCH van de Universiteit Maastricht.

Landschapsgeschiedenis is een relatief nieuwe en spannende tak van de (regionale) geschiedenis. De LGOG-commissie Landschapsgeschiedenis wil graag de kennis en inzichten die in Limburg en daarbuiten aanwezig zijn over de geschiedenis van het Limburgse landschap bijeen brengen en bundelen.

Op 16 juni hoopt de commissie deelnemers te begroeten uit de wetenschap, professionals van overheden en diverse organisaties die werken aan landschap en landschapsgeschiedenis in Limburg. Ook hopen we veel lokale onderzoekers en heemkundigen te begroeten. Tijdens de dag willen we met elkaar in beeld brengen welke projecten er lopen en welke behoefte er in de Limburgse samenleving is aan landschapshistorische kennis. De commissie hoopt dat er uit de Dag van de Limburgse Landschapsgeschiedenis een werkgemeenschap zal groeien, waarbij iedereen zijn kennis en interesses kan inbrengen, elkaars werk kan versterken en aanvullen en/of geïnspireerd raakt door onderzoek van anderen.

Zie de link voor het volledige programma http://www.lgog.nl/Publications/1494934617603

Belangstellenden wordt gevraagd zich zo snel mogelijk aan te melden. Dat kan eenvoudig door te mailen naar mailto:info@lgog.nl. Als u wilt deelnemen, geeft u dan tevens aan wat uw eerste en tweede voorkeur is voor de parallelle sessies ’s middags tussen 13.30-14.45 uur (zie programma). Aan de deelname zijn geen kosten verbonden en de lunch is inbegrepen.

Let op: het aantal deelnemers dat het Limburgs Museum kan herbergen is ruim maar niet onbeperkt. Aanmelding voor 9 juni is noodzakelijk in verband met de catering.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook