Mede namens de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen nodigt het LGOG kring Parkstad haar leden en overige belangstellenden graag uit voor de lezing van dr. Holger Dux over de Duitse Bond en het ontstaan van de Nederlandse provincie Limburg. De voordracht zal in het Duits gehouden worden.

De Duitse Bond
Duitsland bestond eeuwenlang niet. Het was verdeeld over vele tientallen vorstendommen en vrije steden. Deze verdeeldheid is Duitsland duur komen te staan. Het werd een speelbal van machtige buren, zoals het Frankrijk van de Lodewijken en Napoleon en kwam economisch niet van de grond. Na de val van Napoleon was er een sterk streven naar meer eenheid.

Dr. Holger Dux stuurde onderstaande toelichting op zijn voordracht.
„Der Deutsche Bund wurde auf dem Wiener Kongress 1815 ins Leben gerufen. Seinerzeit beteiligten sich 35 selbständige Herrschaftsgebiete und 4 freie Städte in Deutschland, Österreich, Lichtenstein und Luxemburg-Limburg. Er sollte die Sicherheit Deutschland und die Unabhängigkeit der beteiligten Territorien sichern. Doch ohne einheitliche Maße und Münzen, Post, Gericht oder Militär hatte man die Bestrebungen der in den Befreiungskriegen gegen Napoleon entwickelten Einigungsgedanken vollkommen negiert. Zahlreiche Grenzen behinderten außerdem das Wachstum der Wirtschaft. Der Deutsche Bund bestand bis zum Krieg von 1866.“

In drie succesvolle oorlogen, tegen Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk, ontwikkelde Pruisen zich tot de onbetwiste leider van de Duitse eenheidsgedachte. De Duitse Bond bleek achteraf een slechts een tussenstap naar het Duitse Rijk van 1871.

Het ontstaan van de Nederlandse provincie Limburg
Toen in 1814\15 het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief België en Luxemburg, was de provincie Limburg lid van de Duitse Bond. Dit zou problemen kunnen veroorzaken in een conflictsituatie. Limburg had verplichtingen naar de nieuwe staat Nederland toe, maar ook naar de Duitse Bond. De Belgische opstand van 1830 en daardoor uiteindelijk de splitsing van Limburg in een Belgisch en een Nederlands deel, maakte de situatie er niet eenvoudiger op. Veel Limburgers voelden zich Belgisch, een beetje Duits en al helemaal niet ‘Hollands’.  In 1867 kwam een einde aan deze schemertoestand en werd Nederlands Limburg, los van Duitse invloed, een volwaardige Nederlandse provincie. Alhoewel? Limburg hield als enige provincie een ‘gouverneur’.

Aanmelding
Deze Duitstalige lezing is gratis voor leden van de DNG zu Aachen en het Koninklijke LGOG. Niet-leden betalen €5,-. Van te voren aanmelden is in alle gevallen gewenst per email aan het secretariaat: lgog.parkstad@gmail.com.

Neem voor meer informatie contact op via lgog.parkstad@gmail.com LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht, telefoon 043-321.25.86 – E. info@lgog.nl  of kijk op www.lgog.nl of www.lgog.nl/Publications/1501655409977

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook