Het onderzoek naar de oorzaken van de Beeldenstorm en het begin van de Opstand kent drie invalshoeken: een protestantse, een liberale en een economische. Al deze aspecten komen aan de orde in een lezing die Jos Venner op donderdag 18 januari verzorgt voor LGOG De Westelijke Mijnstreek. Hij schenkt in vogelvlucht aandacht aan de bestuurlijke, economische, religieuze en voedselsituatie in de Nederlanden. Daarbij zoomt hij in op het prinsbisdom Luik, het hertogdom Gelder en Weert. Daarna worden voor Weert, Roermond en Hasselt het optreden van predikanten, de Beeldenstorm en de opstelling van de plaatselijke overheden belicht. Na de pauze gaat Jos Venner in op het herstel van de ‘oude katholieke orde’ en de vervolging van beeldenstormers en opstandelingen. Tenslotte vergelijkt hij de uitwerking van de repressie van de opstand, die Alva in naam van landsheer Filips II in de Nederlanden ter hand nam, met de repressie in het prinsbisdom Luik. Tijd:

De lezing begint om 19.30 en duurt tot  21.30 uur en wordt gehouden in het Oos Zittesj Hoes aan de Odasingel 659 te Sittard.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook