Het LGOG kring Parkstad Limburg nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 19 februari aanstaande 2018. De vergadering duurt van 19.00 tot 19.45 uur. Aansluitend zal Maurice Heemels een lezing houden over begraafculturen in Limburg. Deze lezing is ook toegankelijk voor overige belangstellenden.
De vergadering vindt plaats in het Bernardinuscollege aan de Akerstraat 95 te Heerlen.

Agenda jaarvergadering 2018
1. Opening en mededelingen vanuit het bestuur
2. Vaststellen van het Jaarverslag 2017
3. Financieel jaarverslag 2017
4. Verslag van de kascommissie met voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur.
5. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.
6. Samenstelling bestuur: Aftredend zijn: dhr. R. Moermans MA MEd en dhr. mr. ir. J.J.W.M. Smeets. Mevr. E. Peerboom – van der Meer is herbenoembaar en stelt zich beschikbaar. Het bestuurt stelt mevr. M.J. van der Weerden uit Kerkrade voor als nieuw bestuurslid. Het staat leden vrij op grond van art. 8 lid 3 van de Statuten en art. 43 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement kandidaten voor te dragen.
7. Jubilarissen
8. Jaarprogramma 2017
9. Jaarprogramma 2018

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook