Op maandag 19 februari zal Maurice Heemels aansluitend aan de jaarvergadering van het LGOG een lezing verzorgen over ‘Begraafculuren in Limburg’. Deze lezing is ook toegankelijk voor niet LGOG-leden en begint om 20.00 uur.

Begraafculturen in Limburg’
Op 16 september 2016 verscheen het proefschrift van Maurice Heemels, getiteld ‘Op den akker des doods, waar allen gelijk worden’. Begraafcultuur in Roermond 1870-1940 bij Uitgeverij Verloren in Hilversum (www.verloren.nl).
In het proefschrift staat de begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’ te Roermond centraal. Daar vonden in de periode 1870-1940 alle Roermondenaren hun laatste rustplaats. De begraafplaats is door Heemels onderzocht vanuit een sociaalhistorisch, cultureel-religieus en kunsthistorisch perspectief. Negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse begraafplaatsen worden wel getypeerd als ‘spiegel’ van de samenleving. Heemels toont aan dat dit voor de Roermondse ‘necropool’ geldt. De sociale verschillen in de stad kwamen scherp tot uiting in de klassenindeling op de begraafplaats, in de begrafenisrituelen en in de monumentale grafcultuur.
De spreker heeft zijn ervaring ondertussen uitgebreid door kennismaking met de begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen. Tevens zal zijn verhaal bij vele toehoorders herinneringen oproepen aan een tijd waarin klassen op begraafplaatsen en tijdens rouwmissen, niet alleen in Roermond maar overal in Limburg, nog heel gewoon waren.

Maurice Heemels
Maurice Heemels (Melick 1971) studeerde geschiedenis aan de Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard en de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1997 studeerde hij cum laude af of een scriptie over rooms-katholieke begraafcultuur in Roermond tussen 1920 en 1985. In 2016 promoveerde hij op een studie naar begraafcultuur in Roermond tussen 1870 en 1940.
Heemels is lerarenopleider geschiedenis, opleidingscoördinator geschiedenis en teamcoördinator mens en maatschappijvakken bij Fontys Lerarenopleiding Sittard. Hij is redactielid van de Spiegel van Roermond en lid van het hoofdbestuur van het LGOG.

Belangstellenden wordt gevraagd zich van te voren aan te melden per mail bij het secretariaat: lgog.parkstad@gmail.com of telefonisch: 045-5325094.
Voor leden is deze lezing gratis, aan niet-leden vragen wij een bijdrage van €5,-.

De lezing wordt gehouden in het Barnardinuscollege aan de Akerstraat 95 in Heerlen.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook