De via Belgica tussen Heerlen en Rimburg

Op de maandelijkse werkgroepvergadering van de leden van het Land van Herle op 26 februari hield werkgroeplid Jef Born een lezing over de via Belgica. He ging name over het stuk dat in de Romeinse tijd Coriovallum (Heerlen) met Rimburg verbond. De via Belgica was een belangrijke oost-westverbinding die de Franse kust (Boulogne sur Mer) verbindt met Keulen. Boulogne aan het Kanaal was de plek vanwaar de Romeinen het kanaal overstaken naar Brittanië en Keulen, Agrippina Colonia, lag aan de Rijn; de Limes, de oostgrens van het Romeinse rijk. Deze weg was niet alleen van militair belang maar ook bestuurlijk en economisch van grote betekenis. Aan de weg ontstonden nederzettingen. Het landschap en de samenleving veranderde: de invoering van het schrift markeerde het einde van de prehistorie en ook bestuurlijk veranderde er van alles. De weg had zijwegen waaraan villa’s gebouwd werden en op de kruispunten van wegen werd handel gedreven. afb. Via Belgica

Een impressie van het leven aan de via Belgica

Heerlen heeft nogal wat Romeinse resten omdat Coriovallum, Romeins Heerlen ontstaan is op een kruispunt van twee van belangrijke wegen: de via Belgica en de weg van Xanten naar Aken. Het bekendste Romeinse relict is het badhuis: de Thermen maar daarnaast zijn er restanten van pottenbakkersovens, wisselstations voor paarden en winkeltjes gevonden. Romeinse graven lagen per definitie buiten de stad. Ook hiervan zijn restanten gevonden waardoor het mogelijk werd om de stadsgrens te bepalen.
Dat de via Belgica vanuit Heerlen via Rimburg naar Keulen liep staat vast maar waar het traject van de weg tussen Heerlen en Rimburg precies lag is nog niet opgehelderd. Er zijn drie mogelijke tracés: een noordelijk, een centraal en een zuidelijk. Bij bouwwerkzaamheden zoals aanleg van riolering wordt rekening gehouden met het aantreffen van archeologische vondsten. Nog steeds staat niet vast welke langs route de via Belgica richting Rimburg verliep. Toekomstig onderzoek moet dit gaan uitwijzen. We kijken uit naar de resultaten hiervan!

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: