Op dinsdag 17 april organiseert heemkundevereniging De Bongard uit Bocholtz-Simpelveld een interactieve lezing door prof.dr. Leonie Cornips in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld. Deze lezing begint om 20.00 uur.

De lezing met als titel ‘Dialect, tweetaligheid en identiteit’ is gebaseerd op het onderzoek van Leonie Cornips naar onder meer welke ideeën er in de provincie leven over het ‘Limburgs eigene’ aan de hand van taalgebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met de meertalige lokale, regionale en Euregionale context. Dit moet weer leiden tot meer inzicht in de dynamische ontwikkelingen van de gesproken, gezongen en geschreven taal in Limburg.

Leidraad voor haar lezing zal zijn dat de betekenis van dialect voor iedereen wat anders is afhankelijk van waar men zich bevindt in de provincie. Ook gaat Leonie Cornips, als autoriteit op het gebied van taal en cultuur en bekend van haar tweewekelijkse columns in De Limburger, in op de vraag of het opvoeden in dialect voordelig of nadelig is voor het leren van de Nederlandse woordenschat en of er misschien nog meer voor- en/of nadelen zijn verbonden aan tweetaligheid.

Interactieve lezing
Leonie Cornips zal deze lezing interactief houden. Hierbij stuurt het publiek de lezing doordat direct zal worden gereageerd op de interactie vanuit en met het publiek. Met humor en wetenschappelijk onderbouwd zal worden toegelicht hoe de betekenis van dialect voor iedereen anders is. Ook zal worden ingegaan wat het belang en status van het dialect in het algemeen is.

Leonie Cornips

1 Leonie Cornips

Prof.dr. Leonie Cornips is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam en sinds ruim 6 jaar Bijzonder Hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Van huis uit is zij taalkundige, sociolinguïst en gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van nieuw Nederlands zoals het Nederlands wordt gesproken bijvoorbeeld in Heerlen, Utrecht of Rotterdam. Verder verricht zij onderzoek naar hoe jonge kinderen het Nederlands als hun eerste en tweede taal verwerven. Tenslotte onderzoekt zij taalcultuur (vooral in Limburg): hoe mensen zich door taalgebruik met elkaar wel of niet identificeren en anderen in- of uitsluiten.

Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook