Op vrijdag 8 juni aanstaande organiseert Heemkundevereniging Hoensbroek een excursie naar de aan de heilige Gerlachus van Houthem gewijde parochiekerk. Dit was oorspronkelijk de kloosterkerk van een norbertinessenklooster, een adellijk stift waarvan grote delen bewaard gebleven zijn: château St. Gerlach. Het barokke kerkgebouw met voor Nederland unieke frescoschilderingen is een rijksmonument en behoort tot de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1990.

Gerlachuskerk

Vertrek om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van kasteel Hoensbroek naar Houthem. Geprobeerd zal worden om iedereen die niet over vervoer beschikken te laten meerijden met andere excursiedeelnemers. Daarom graag op tijd aanwezig zijn.

De excursie begint om 14.00 uur, onder leiding van een deskundige gids. We bezoeken dan de kerk, de stilteruimte en het museum, waar ook een film is te zien. De rondleiding duurt ongeveer een uur. Na afloop is er koffie met vla of gebak in een dichtbij de kerk gelegen restaurant.

Belangstellenden wordt gevraagd om zich vóór 30 mei aanstaande aan te melden onder vermelding van het aantal personen. 

In verband met de verplichte reservering vragen eendringend verzoek om vóór 30 mei aanstaande de eigen bijdrage van € 3,00 per persoon over te maken op de rekening van de heemkundevereniging NL43INGB0003280562 onder vermelding van ‘excursie Houthem’ en het aantal personen.

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook