Op maandag 14 mei organiseert het LGOG kring Parkstad het minisymposium ‘Marx in de Mijnstreek’ met medewerking van prof.dr. Ad Knotter en dr. René Gabriëls. De lezing wordt gehouden in het Bernardinuscollege.

Op 5 mei 1818 – nu 200 jaar geleden – werd Karl Marx (1818-1883) in Trier geboren. Deze Duitse denker heeft een baanbrekende invloed gehad op de filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie. Hij was een van de grondleggers van de arbeidersbeweging en centrale figuur in de geschiedenis van het socialisme en communisme. Marx woonde en werkte in Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Engeland. Omdat hij het consequent opnam voor de onderdrukten werd hij vaak opgejaagd door de machtigen der aarde. Zijn bewogen leven deelde hij met zijn vrouw Jenny von Westphalen en zijn vriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde – ook financieel – en die na Marx’ dood zijn werken persklaar maakte. Das Kapital (Het Kapitaal) wordt als zijn belangrijkste werk gezien. Karl Marx werd en wordt door de uiteenlopende politieke stromingen in sterke mate vereerd of juist verguisd. De ideeën van Marx blijken in een tijd van kredietcrisis en weer sterk groeiende kloof tussen arm en rijk een verrassende actualiteit te hebben.

Ad Knotter
In hoofdstuk 8 van Das Kapital gaat Marx uitvoerig in op de lengte van de werkdag. Als het aan de fabriekseigenaren lag zou die bij voorkeur oneindig worden opgerekt. Alleen strijd en wettelijke beperkingen konden daar volgens Marx paal en perk aan stellen. Het hoofdstuk over dit onderwerp is een van de concreetste in zijn boek. In deze voordracht analyseert Knotter de opvattingen van Marx over de arbeidstijd, welke invloed die hebben gehad op de historische strijd over de lengte van de werkdag en welke actuele lessen daar nog steeds aan ontleend kunnen worden.
Ad Knotter is bijzonder hoogleraar namens de Stichting Sociaal Historisch Centrum voor Limburg SHCL; directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht en redacteur van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis.

René Gabriëls
“Naar alle schijn zaagt de huidige mens de tak af waarop hij zit. Het kapitalisme maakt namelijk een rechtvaardig en duurzaam leven op aarde onmogelijk.” Deze gedachte is afkomstig van de 200 jaar geleden geboren filosoof Karl Marx, één van de grondleggers van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de wereldgeschiedenis. Marx is behoorlijk actueel.

Niettegenstaande de tekortkomingen van diens denken, levert hij toch nog tal van conceptuele middelen om de problemen van de 21e eeuw te analyseren. Gabriëls treedt in Marx’ voetsporen door te beweren dat het van groot belang is alle mogelijkheden te onderzoeken om “verhoudingen omver te werpen waarin de mens een vernederd, geknecht, verlaten en verachtelijk wezen is. Het doel is gelijke vrijheid voor allen.” René Gabriëls: de filosoof van de onderklasse, zo wordt hij ook wel genoemd. Gabriëls werd geboren in Maasniel, inmiddels woont hij in Maastricht en is hij verbonden aan de faculteit der Cultuur en Wetenschapsstudies.

Na de bijdragen van Ad Knotter en René Gabriëls is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen stellen en discussie. Het symposium begint om 19.30 uur. Het Bernardinuscollege ligt aan de Akerstraat 95 te Heerlen.

Aanmelding
Van te voren aanmelden is in alle gevallen gewenst per mail bij het secretariaat: lgog.parkstad@gmail.com of telefonisch: 045-5325094. Voor leden en bezoekers tot 25 jaar is de lezing gratis, de overige niet-leden betalen een bijdrage van €5,-.

Op zaterdag 2 juni organiseert het LGOG ook de excursie naar Trier ‘Op zoek naar Karl Marx’.
Kijk voor meer informatie op: www.lgog.nl.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook