Ruim twee jaar geleden kreeg Roelof Braad op de receptie ter gelegenheid van zijn pensionering als stadhistoricus van Heerlen door de leden van de werkgroep van de historische kring Het Land van Herle een ‘dummy’ aangeboden van een Liber Amicorum. Dit vriendenboek, te schrijven door collega historici, zou gaan bestaan uit artikelen die betrekking hebben op het voormalige ‘Land van Herle’; bij benadering de huidige regio Parkstad. Het zou hierbij om nooit eerder gepubliceerde artikelen moeten gaan.

2016-04-20 foto door Luc Lodder

Er werd een redactie geformeerd, er werden auteurs benaderd en er volgde een intensieve periode. Het oorspronkelijke plan om het boek een jaar na de aankondiging ervan presenteren bleek al snel onuitvoerbaar omdat de totstandkoming ervan meer voeten in de aarde bleek te hebben dan verwacht. Het duurde uiteindelijk bijna twee jaar maar….  het resultaat mag er zijn!

Varia Historia is een boek vol historische verrassingen geworden. Nieuwe verhalen en wetenswaardigheden over en inzichten betreffende de geschiedenis van Parkstad Limburg. Het is een Liber Amicorum, geschreven en bij elkaar gebracht door de ‘geschiedenisvrienden’ van Heerlens oud-stadshistoricus Roelof Braad. De bijdragen beschrijven de rijke geschiedenis van de streek. Archeologie, de Romeinse periode, middeleeuwen en moderne tijd: het komt allemaal aan de orde. Ook de turbulente geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw krijgt ruime aandacht. In een boeiend caleidoscopisch overzicht trekt de geschiedenis van Parkstad Limburg, de voormalige ‘Oostelijke Mijnstreek’, aan het oog van de lezer voorbij.

Het boek zal € 24,95 gaan kosten, voor abonnees op Mijnstreek en andere belangstellenden € 19,95. Het is nu al mogelijk in te tekenen op dit bijzondere boek. U betaalt dan € 19,95 i.p.v. € 24,95. Het boek kan afgehaald worden op de avond van de presentatie. Het is ook mogelijk om het per post te ontvangen, hiervoor worden € 4,50 aan porto- en verpakkingskosten gerekend.  U kunt uw exemplaar van Varia Historia bestellen via e-mail: anitaquaedackers@hotmail.com. De prijs bij voorintekening bedraagt dan € 19,95 als u het boek afhaalt, als u het boek thuisgestuurd wilt krijgen betaalt u € 24,45. Het verschuldigde bedrag graag overmaken op rekeningnummer NL86INGB0002069907 ten name van ‘Het Land van Herle’.

De presentatie vindt plaats in het Nederlands Mijnmuseum dat gevestigd is in het schachtgebouw van schacht II van de voormalige ON I, Museumpad 2 in Heerlen. De aanvang is om 19.30  uur.  Er wordt gezorgd voor een passende omlijsting in de vorm van een hapje, een drankje en een muzikaal intermezzo. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst. Graag van tevoren reserveren.In verband met de te treffen voorbereidingen graag van tevoren aanmelden via e-mail: anitaquaedackers@hotmail.com.

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook