7 november is de naamdag van de apostel van de Nederlanden, Willibrord. In 2018  is er zowel een landelijk als een internationaal jubileum van de oecumene te vieren . En binnenkort komt er aandacht voor 110 jaar internationale gebedsweek voor de eenheid van de christenen (januari). Dit zijn drie goede redenen om nu in onze regio een oecumenische activiteit te organiseren .

Daarom heeft de Raad van Kerken Parkstad prof. dr. Peter Nissen uitgenodigd voor de eerste Willibrordlezing. Op dinsdag 6 november, aan de vooravond van de gedenkdag van Willibrord, komt hij hiervoor naar Heerlen.

Peter Nissen is afkomstig uit Limburg en studeerde theologie en kerkgeschiedenis in Nijmegen. Daarna werkte hij in diverse functies aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg. Tegenwoordig is hij hoogleraar aan de Radbouduniversiteit; sinds mei 2018 heeft hij als leeropdracht Oecumenica.
Hij is van katholieken huize en was enige tijd student op Rolduc. In 2010 trad hij toe tot de Remonstrantse Broederschap, waar hij in 2015 tevens predikant werd. Sinds 2014 is hij tevens lid van de landelijke Raad van Kerken.

‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het niet-nodige, in alles de liefde.’ Dit is een treffende spreuk voor oecumenisch leven en werken.
Hoe heeft de oecumenische beweging zich eigenlijk ontwikkeld? Daarover valt naar aanleiding van 70 jaar Wereldraad en 50 jaar Raad van Kerken in Nederland het nodige te zeggen.  En  –  vooruitblikkend  –  kan de vraag worden gesteld: ´hoeveel eenheid willen wij eigenlijk?’
Prof. Nissen is een onderhoudend spreker.

We hopen dat velen naar zijn verhaal over de essentie van oecumene komen luisteren. De Raad van Kerken heet een ieder van harte welkom in de Protestantse Kerk aan het Tempsplein!

Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur.

 

 

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook