MijnStreek2016-1en2-k‘MijnStreek’, historisch magazine voor Parkstad Limburg
‘MijnStreek’ is een tijdschrift dat in de meest uitgebreide zin publiceert over onderwerpen van de geschiedenis van de gemeenten van Parkstad Limburg of de regio als geheel. Het blad verschijnt vier keer per jaar aan het einde van het kwartaal. ‘MijnStreek’ is de opvolger van het historisch tijdschrift ‘Het Land van Herle’ en besteedt in het tijdschrift aandacht aan de geschiedenis en ontwikkelingen in het historische veld in de regio oostelijk Zuid-Limburg. Er wordt gezocht naar een evenwichtige verdeling van feitelijke historische beschrijvingen en inzicht in de achtergronden van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Het blad is bedoeld om de interesse voor de geschiedenis van de regio op te wekken bij bewoners en geïnteresseerde belangstellenden. De verzamelde jaargangen zijn een waardevolle naslag voor de bestudering van de geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg [tegenwoordig: Parkstad Limburg] van prehistorie tot heden voor historici, leerkrachten omgevings- en geschiedenisonderwijs, heemkundigen, genealogen, archeologen, enz.

Binnenkort zal hier ook de inhoudsopgave van ‘MijnStreek’ te raadplegen zijn.

zoekerKijk in de inhoudsopgave van 65 jaargangen ‘Het Land van Herle’, over 1950-2015 met meer dan 1600 artikelen over de geschiedenis van de regio.
Alle edities tot en met 2015 zijn hier online in te zien. Zoek binnen de gevonden pdf opnieuw met het trefwoord in het venster dat verschijnt door eerst of CTRL-F te drukken.

In beperkte mate zijn nog losse nummers na te bestellen. Van de overige nummers zijn voor eigen gebruik bij Rijckheyt fotokopieën te bestellen. Kijk hier voor de mogelijkheden. U kunt ze uiteraard ook zelf vanuit de downloadbare pdf’s afdrukken.

Voor opname van (volledige) artikelen in nieuwe publicates is altijd toestemming nodig van het bestuur van de Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’.

Bijdragen over aspecten van de geschiedenis van de regio zijn welkom. Deze kunnen worden ingediend bij de redactie. Bekijk voor de opmaak van de tekst en het aanleveren van illustraties de auteursrichtlijnen.

In de redactie hebben momenteel zitting: Roelof Braad, hoofdredacteur; drs. Koos Linders, redactiesecretaris; drs. Anita Quaedackers, eindredacteur; Sander van Daal BA; drs. Mark van Dijk; dr. Frans Gerards; Wim Nolten; drs. Diane Smeets-Habets.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook