Elke bijdrage over de geschiedenis van de regio of een van de gemeenten of buurten van Parkstad Limburg, oostelijk Zuid-Limburg, en/of zijn bewoners is welkom. De redactie stelt het op prijs ingelicht te worden over het voornemen van de levering van een artikel. Mail of bel hiervoor met de redactie [zie onder].

Website
Alle gepubliceerde artikelen zullen in de regel na afloop van een publicatiejaar in pdf-formaat besloten voor abonnees op deze website worden gezet. Uw artikel komt mogelijk ook in aanmerking voor deze on-line publicatie.

Werkwijze
De redactiesecretaris coördineert de werkzaamheden voor MijnStreek. Een van de redacteuren neemt contact op met de auteur maakt zonodig afspraken over inhoud en lengte en redactie van het artikel. De versie die de redacteur naar de redactiesecretaris doorstuurt, is de tekst die gepubliceerd wordt. In de eindredactiefase blijft het recht om wijzigingen in taalkundige zin en toevoegingen in de tekst aan te brengen en zo nodig de tekst in te korten (in overleg met redacteur en zonodig de auteur).
De kopij wordt digitaal verzonden naar de begeleidend redacteur of de redactiesecretaris in een gangbaar tekstverwerkingspakket (bij voorkeur Word). De redacteur, de redactiesecretaris en de hoofdredacteur hebben de mogelijkheid een artikel toch niet te plaatsen. De auteur wordt geïnformeerd over de redenen voor dat besluit.

Deadlines
De deadlines voor de vier nummers van MijnStreek zijn steeds de eerste kalenderdag van een kwartaal. Soms kan hier in overleg met de hoofdredacteur van worden afgeweken. Geef dit dan in verband met de planning ruim voor de deadline aan.

Artikelen
Eén pagina gedrukte tekst is ca. 600 woorden met een gemiddeld aantal illustraties van twee per pagina. Een artikel beslaat één tot vier pagina’s. Slecht in een enkel geval vijf pagina’s. Meerdere illustraties zijn noodzakelijk (minimaal één per bladzijde). Bekijk hier de uitgebreide auteursrichtlijen.

Inzenden artikelen
Artikelen kunt u liefst als tekst in Word zonder afbeeldingen (maar wel met afbeeldingssuggesties) zenden naar: redactie@landvanherle.nl. U krijgt van de redactie een bericht van ontvangst. Het artikel wordt daarna naar de redacteuren gezonden om commentaar, waarna de hoofd- of eindredacteur contact opneemt en informeert over de mogelijke plaatsing en/of het tijdstip daarvan.

MijnStreek is een uitgaven de Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook