Het themanummer Tweede Wereldoorlog van Het Land van Herle heeft enkele spraakmakende artikelen…
Bombardementen in Heerlen, het schoolblad van Bernardinus, verzetspredikant Pontier, burgemeester Martin van Hoensbroek en een wellicht onterecht toegekende Militaire Willemsorde komen uitgebreid aan bod in het derde nummer van ‘Het Land van Herle’.

Het nummer is geheel gewijd aan spraakmakende gebeurtenissen uit de periode tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog.
Jan Bardoul doet in het artikel ‘Bommenregen op Heerlen’ aan de hand van harde feiten verslag over de bombardementen in de nacht van 5 op 6 oktober 1942 en de avond van 26 februari 1943. Beide bombardementen veroorzaakten enorme materiële schade. Er waren talrijke zwaar en licht gewonden en er kwamen respectievelijk 35 en 2 Heerlenaren om het leven.
Koos Linders gaat in “Binden en Bouwen” uitvoerig in op het schoolblad van het Bernardinuscollege dat ook tijdens de oorlogsjaren bleef verschijnen en voorop liep in het verzet tegen de Duitse bezetter.

Marcel Krutzen brengt in zijn artikel “Aan het juiste adres bij dominee Gerard Pontier” de verzetsactiviteiten van deze gereformeerde dominee in herinnering. Wie was hij? Wat deed hij? En wat was zijn betekenis voor de huidige tijd?

Van de hand van Hans Heltzel verscheen het artikel “Mythe en Mysterie. Raadsels rond de Militaire Willemsorde van Adriaan Paulen”. Bij Koninklijk Besluit van 12 september 1947 werd besloten om de bedrijfsingeneur van de Staatsmijn Emma, dhr. Adriaan Paulen, deze hoogste militaire onderscheiding toe te kennen. De bijbehorende ridderslag gaf Prins Bernhard hem vervolgens op 9 december 1947 op het Vrijthof in Maastricht. Terecht of onterecht? Hoewel het laatste woord er misschien nog niet over gezegd is, geeft Hans Heltzel aan dat het toekennen van de onderscheiding aan Paulen zeer twijfelachtig is.

Door Marcel Krutzen wordt in zijn artikel “Burgemeester Martin van Hoensbroek en de Rijksduitsers” ingegaan op Martin’s levensloop, zijn houding ten opzichte van de bezetter en zijn reactie op de manier waarop de Rijksduitsers direct na de bevrijding, dus na september 1944, werden behandeld.
Tenslotte zijn in “Aangestipt…” enkele boeken besproken, waaronder de website en het boek Oorlogsgetroffenen WO2 en de publicatie Kerkraadse verzetshelden in de Tweede Wereldoorlog.

Losse nummers zijn voor € 5,- verkrijgbaar bij: Boekhandel ‘Bij het Raethuys’, Raadhuisstraat 2 in Heerlen; Plantage Cobben Boekhandel in het CorioCenter in Heerlen, de ‘Readshop’ aan de Kouvenderstraat 45 in Hoensbroek, boekhandel Rozema in Brunssum en bij Rijckheyt, Coriovallumstraat 9 in Heerlen of telefonisch of per e-mail bij ‘Het Land van Herle”, 045-7517477, info@landvanherle.nl.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: