Voorjaar 2012 vroegen we alle abonnees mee te werken aan een lezersonderzoek, mede om na te gaan welke vernieuwingen voor het tijdschrift nodig zijn en om eventuele aanpassingen in de inhoud te gaan vormgeven. Het aantal inzendingen was buitengewoon, meer dan de helft van de abonnees heeft het vragenformulier ingezonden. Daarnaast heeft een tiental abonnees in een vraaggesprek toelichting gegeven op de gang van zaken rond het tijdschrift. Aanbevelingen en de antwoorden op de open vragen helpen het bestuur een denkrichting te bepalen voor de verdere ontwikkeling van het tijdschrift. Een duidelijke vingerwijzing om nieuwe abonnees te werven onder een jonger publiek, want ongeveer de helft van de abonnees is uit de leeftijdscategorie 56-70 jaar en 35% is 70 jaar en ouder. De helft sprak uit een (digitale) nieuwsbrief te willen ontvangen. Het bestuur heeft opdracht gegeven te onderzoeken of deze gekoppeld aan de website binnenkort beschikbaar kan komen.

Lees of download het complete verslag van het Lezersonderzoek Het Land van Herle.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: