Louis Augustus (1921-2013)Foto: Frans Rade, 1996

Louis Augustus (1921-2013)
Foto: Frans Rade, 1996

Op zaterdagmiddag 17 augustus 2013 overleed in Verpleeghuis Bergweide te Heerlen onze erevoorzitter Louis Augustus. Met zijn dood verliezen wij een warme, beminnelijke en erudiete persoonlijkheid, een sociaal bewogen mens en een goede vriend. De Euregio verliest een oorspronkelijke onderzoeker, een leraar, en een vruchtbare geschiedschrijver.  Drs. Franciscus Lodewijk Augustus werd op 18 oktober 1921 te Kerkrade geboren.
Louis Augustus wijdde een belangrijk deel van zijn leven aan de historische werkgroep Het Land van Herle.In 1962 werd hij gevraagd om lid te worden, iets waaraan hij graag gehoor gaf. Hij bleef lid van de werkgroep tot aan zijn overlijden, al heeft hij na zijn hartstilstand, zeven jaar geleden, nooit meer een bijeenkomst kunnen bijwonen.
Louis Augustus was eveneens betrokken bij het bestuur van de Stichting Het Land van Herle. Sinds 1973 was hij bestuurslid en na het overlijden van Leo van Hommerich, op 3 december 1976, werd hij voorzitter van zowel de stichting, de werkgroep als ook van de redactie. Negentien jaar later, bij zijn afscheid als voorzitter, werd hij op 9 oktober 1995 tot erevoorzitter benoemd.

Meerdere onderscheidingen vielen hem ten deel. Naast ere-bestuursfuncties en -lidmaatschappen was hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1991) en drager van de Rheinlandtaler (2001). Louis Augustus was een gedegen en kritische onderzoeker. Wars van alle vooroordelen, zich verplaatsend in de oude tijd en in de mensen die toen leefden, probeerde hij te achterhalen hoe de historische vork precies in de staal zat. Daarbij werkte hij steeds met de bronnen, de meest oorspronkelijke archivalia, los van eventuele bronnenpublicaties en van de conclusies van eerdere onderzoekers. Hij bestudeerde niet alleen de bekende oorkonden en archivalia maar zocht ook naar nieuwe bronnen. Zijn kennis van het Latijn en zijn paleografische vaardigheden kwamen hem daarbij goed van pas.

Zijn grote betekenis voor de Zuid-Limburgse geschiedschrijving ligt verankerd in zijn vele publicaties en geschriften. De liefde en kennis, die hij jonge onderzoekers meegaf, zullen nog lange tijd hun vruchten afwerpen.

Meer straks in nummer 3 van Het Land van Herle, dat begin oktober zal verschijnen.

Lees ook: