De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van oude synodeverslagen, jaargangen van zendingsbladen en van andere eigen uitgaven. De verslagen van de synoden en kerkelijke uitgaven zijn volledig doorzoekbaar via de website van de Protestantse Kerk in Nederland (http://pkn-acta.digibron.nl/). De presentatie en lancering via de website vond plaats tijdens de generale synode in Lunteren op 14 november 2013.

Met dit digitaliseringproject komt een enorme hoeveelheid basisinformatie over de Protestantse Kerk en haar rechtsvoorgangers beschikbaar voor de gemeenteleden, kerkbestuurders, historici en juristen, journalisten, amateurgeschiedschrijvers en genealogen.  Als eerste zijn de Handelingen van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Acta van de synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland gescand en beschikbaar gekomen. In totaal gaat het om zo’n 35.000 pagina’s over de periode 1816-2004. In de loop van 2014 volgen de synodeverslagen van de Evangelisch-Lutherse Kerk, alle jaargangen van Kerkinformatie (tot en met 2012) en de vroegere hervormde en gereformeerde zendingsbladen. In de komende jaren zal dit verder worden uitgebreid.

In dit project wordt nauw samengewerkt met de Erdee Media groep, de ontwikkelaar van Digibron, het kenniscentrum van de gereformeerde gezindte. Digibron telt momenteel bijna 1,5 miljoen artikelen uit dag-, week- en maandbladen over kerkelijke en religieuze onderwerpen (www.digibron.nl).

 De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 2,1 miljoen leden die lid zijn van één van de ruim 1800 plaatselijke gemeenten. Voor meer informatie: www.pkn.nl.

Lees ook: