Op 12 november 2013 overleed in Heerlen ons werkgroeplid Albert Corten. Hij was een wandelend geheugen op het gebied van de Limburgse kastelen, monumenten en (adellijke) families. Sinds 1968 verrijkte hij de Historische Werkgroep als trouw lid met zijn grote kennis op dit gebied. Vanaf den beginne in 1950 was hij abonnee van ons tijdschrift. Albert Corten werd geboren op 20 september 1926 in Heerlen en was al vroeg vooral onderzoeker. Hij komt al zo rond 1940 voor in de bezoekersregisters van het Heerlense archief en het toenmalige Rijksarchief om te speuren naar literatuur en archieven over kastelen en adel, iets wat hem zijn leven lang fascineerde. Hij had vaak inzage in de huisarchieven in particulier bezit van de kasteelheren, waardoor hij zijn kennis over kastelen enorm kon vergroten. Als geen ander wist hij verbanden te leggen tussen de families die kastelen bezaten en bewoonden en er was geen (Zuid-)Limburgs kasteel waarvan hij de bouwgeschiedenis niet naadloos uit het blote hoofd wist te vertellen.
Zijn interesse voor geschiedenis mondde ook uit in het lidmaatschap van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), waarvan hij in 1943 lid werd. Samen met Harry Salden en Jan Koreman richtte hij in 1967 de sectie Monumenten van LGOG op. Op 3 maart 2011 ontving hij als eerste en oudst nog in leven zijnde lid van LGOG uit handen van de gouverneur Léon Frissen in het provinciehuis de gouden LGOG-speld.
Niet verwonderlijk was dat hij als kastelenkenner medeoprichter en lange tijd bestuurslid en adviseur van de Limburgse kastelenstichting was en samen met Niek Schutgens en Coen Eggen in 1983 aan de wieg stond van de Cultuurhistorische wandelingen van de Limburgse Volksuniversiteiten.
Zijn begrafenis was maandag 18 november in en bij de St. Martinuskerk in Welten.

Lees ook: