Wat in eerste instantie onmogelijk leek is uiteindelijk toch gelukt: een reconstructie van brouwerijen op het platteland van Zuid-Limburg en in de stad Maastricht in de Franse Tijd (1795-1814). In totaal werden in die periode zo’n 225 brouwerijen getraceerd in het onderzochte gebied en ruim 500 brouwers beschreven. Deze studie – gebaseerd op decennialang archiefonderzoek – verschijnt eind 2013 in eigen beheer in een beperkte oplage. Het onderzoek vormt als het ware een scharnier tussen de bedrijvigheden van brouwerijen tijdens het Ancien Régime en de jaren van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830).

Heemkundeverenigingen en lokale historici kunnen op grond van dit onderzoek de plaatselijke brouwerijgeschiedenis voor de achttiende en negentiende eeuw verder uitwerken. Deze studie is uniek, niet alleen voor Nederland! Deze publicatie is bovendien een geschikt hulpmiddel om andere beroepstakken in de Franse Tijd nader te bestuderen.

Het boek telt ongeveer 180 bladzijden, is genaaid gebonden in een harde kaft voorzien van een glanslaminaat en wordt gedrukt op een goede kwaliteit papier. Het is bovendien rijkelijk geïllustreerd, goed gedocumenteerd en voorzien van indexen op plaats- en familienamen. Deze uitgave wordt verzorgd door Janssen Grafimedia te Beek. De officiële verkoopprijs bedraagt € 24,95 per exemplaar. De auteur wil leden van Heemkundeverenigingen echter graag in de gelegenheid stellen het boek aan te schaffen voor € 19,95 per exemplaar.

Mochten Heemkundeverenigingen in dit eenmalige aanbod geïnteresseerd zijn dan verzoekt de auteur hem uiterlijk 1 februari 2014 per e-mail mede te delen hoeveel boeken zij willen bestellen en op welk adres ze moeten worden bezorgd. De vereniging dient zelf zorg te dragen voor de inning en afdracht van het geld voor de verkochte boeken, wordt verzocht de bestelling in één keer op te geven en zorg te dragen voor de lokale verspreiding ervan. Het is natuurlijk ook mogelijk de bestelde exemplaren, na afspraak, bij de auteur Frans Crutzen op te halen tegen contante betaling.

De auteur hoopt van harte dat de publicatie een stimulans is voor leden van Heemkundeverenigingen om ter plaatse de brouwerijgeschiedenis nader uit te werken en andere beroepstakken te gaan bestuderen! Hij is ook bereid om een lezing over brouwers en brouwerijen in de negentiende eeuw voor uw heemkundevereniging te verzorgen, mocht daar behoefte aan bestaan. Zijn adresgegevens: Fr. Crutzen, Ransdalerstraat 74, 6312 AJ Ransdaal, E-mail: fr.crutzen@home.nl; Telefoonnr.: 043-4591221; Bankrek.nr.: NL64 RABO 0125 2240 60.

Informatie over dit bericht via het mailadres: mpdesign.vadg@kpnmail.nl.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: