De jaarlijkse Heemkundecontactdag voor besturen en geïnteresseerden zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 24 mei in Schinveld in het openluchtmuseum Nonke Buusjke, Heringsweg 5A, Schinveld. Centraal staat het thema: ONTHAASTEN in het kader van oude ambachten. Heemkundevereniging De Veersjprunk uit Onderbanken zal gastheer zijn voor deze jaarlijkse ontmoetingsdag van de kringen Heuvelland en Parkstad van LGOG.

Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:
09.30 u: inloop met koffie en vlaai
10.00 u: welkom door M. van der Weereden namens beide LGOG-kringen
10.05 u: opening door burgemeester M. Clermonts van Onderbanken
10.15 u: plenair ochtendprogramma met een lezing door Aryan Klein, projectmanager herbouw Slot Schaesberg. Hij zal in zijn voordracht speciale aandacht geven aan de leerscholen  geven over ‘Oude ambachten’ in oprichting.
11.30 u: Berichten en nieuws uit het heemkundeveld: het jaarlijkse rondje informatie-uitwisseling.
12.00 u – 13.00 u: lunch (belegde broodjes (en soep) en informatiemarkt.
13.00 u – 15.00 u: bezichtiging en/of wandeling o.l.v. Heemkundevereniging De Veersjprunk. Men krijgt eerst een rondleiding door het Nonke Buusjke waarna de groep zich kan opsplitsen in 2 delen: 1 groep gaat met Jos van Wunnik naar de Lammedam; de andere groep gaat naar het BovenMeer. Bij een gering aantal deelnemers aan het middagprogramma wordt er niet opgesplitst.