Op dinsdag 28 januari 2014 houdt drs. Ivo van Wijk een lezing in het Thermenmuseum getiteld ‘De bandkeramiekers, eerste boeren van Limburg’. In zijn lezing belicht Van Wijk de boeiende cultuur van de Bankeramiek en haar bewogen onderzoekgeschiedenis. De lezing start om 19.00 uur.

Steentijd en Bandkeramiek

Zuid-Limburg onderging zo’n 7000 jaar geleden een ware revolutie.  In deze periode, die de Nieuwe Steentijd wordt genoemd, gingen de nomadische jager-verzamelaars over op vaste woonplekken en een bestaan als boer. De hoofdpersonen in deze revolutie waren de dragers van de Lineair Bandkeramische cultuur, die rond 5300 v. Chr. begon en zo’n 400 jaar heeft geduurd. Van Sittard tot Maastricht zijn de resten van deze eerste boerensamenleving teruggevonden. De bandkeramische cultuur luidde een tijdperk in dat uiteindelijk heeft geresulteerd tot de huidige moderne samenleving, zij het op een primitiever niveau.

In de lezing zullen alle kenmerken van deze allereerste boeren in Limburg aan bod komen. Hoe en waar woonden ze, welke gewassen aten ze, hoe maakten ze hun aardewerk, hoe ziet dat aardewerk er uit, welke gereedschappen hanteerden ze, hoe werden ze begraven? Kortom alle aspecten van het dagelijkse leven van de bandkeramische boer en boerin. 

In zijn lezing gaat Van Wijk ook in op de onderzoekgeschiedenis naar de allereerste boeren in Limburg. Al bijna 100 jaar graven lokale amateurs en museale instellingen deze cultuur op, maar dat ging niet altijd zonder slag of stoot. De laatste decennia zijn beide partijen echter meer gaan samenwerken. Een goed voorbeeld daarvan is het Odyssee project ‘Terug naar de Bandkeramiek, vergeten onderzoek van de bandkeramiek’, onderwerp van de tentoonstelling die nu in het Thermenmuseum te zien is. 

Ivo van Wijk is na zijn studie pre- en protohistorie aan de universiteit aan de slag gegaan bij Archol B.V., het opgravingbedrijf van de Universiteit Leiden. Hij was onder andere betrokken bij onderzoeken naar de oudste boerennederzettingen in Beek, Elsloo, Maastricht, Sittard en Stein, en bij een onderzoek naar een laat-prehistorisch grafveld in Oss-Zevenbergen.

Lezingenreeks

Van 28 januari t/m 27 mei 2014 organiseert het Thermenmuseum maandelijks een lezing in het thema ‘De eerste boeren’, horend  bij de gelijknamige tentoonstelling die momenteel te zien is in het museum. In de lezingencyclus staat de boerenlandbouw op de löss in Zuid-Limburg door de eeuwen heen centraal. 

De eerstvolgende lezing vindt plaats op 25 februari 2014.

Toegang: € 7,50; Passe-partout (5 lezingen) € 30,00.  Aanmelden: tel. 045-5605100, info@thermenmuseum.nl of via de balie van het Thermenmuseum Thermenmuseum Heerlen, Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen, www.thermenmuseum.nl