‘Een brouwerij per 500 inwoners’, brouwers en brouwerijen in de 19e eeuw in Zuid-Limburg

Op uitnodiging van Heemkundevereniging De Bongard verzorgt de onderzoeker en pastoor Fr. Crutzen een lezing over historische brouwerijen en de betekenis daarvan voor deze omgeving. Deze vindt plaats op dinsdag 28 januari 2014 om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23.

Frans Crutzen heeft zich voor een grote opgave gesteld: een reconstructie te maken van brouwerijen op het platteland van Zuid-Limburg en in de stad Maastricht in de Franse Tijd (1795-1814). In totaal werden in de tijd dat Napoleon Bonaparte het hier voor het zeggen had zo’n 225 regionale brouwerijen opgespoord en ruim 500 brouwers beschreven. De publicatie hierover – gebaseerd op decennialang archiefonderzoek – is eind 2013 verschenen. De studie is uniek, niet alleen voor Nederland!

Bier was een volksdrank. Het drinkwater was vroeger lang niet altijd zuiver; daar kon je indertijd behoorlijk ziek van worden. Bier daarentegen had vaak maar een laag alcoholgehalte; het was door zijn bereidingsproces veel veiliger om te drinken. Die status van het bier maakte dat er veel meer mensen bier dronken. Een brouwer was als een bakker; ieder dorp had er tenminste één. Één brouwerij per 500 inwoners was een gangbare verhouding.

Crutzen heeft zich al geruime tijd in de productie van het gerstenat verdiept. Als pastoor van Wijlre deed hij al onderzoek naar de regionale biercultuur. Hij kan dan ook als geen ander een nauwgezet beeld schetsen van de handel en wandel van de brouwers en de ontwikkeling van het brouwwezen in Limburg in de negentiende eeuw. Behalve het brouwproces en de variëteit aan bierproducten komen ook de lokale brouwerijen in Simpelveld en Bocholtz aan bod. Zo werd er in hoeve Overhuizen bier gebrouwen en drank gedistilleerd.

Fr. Crutzen is afgestudeerd archivaris; hij is pastoor van Klimmen en Ransdaal en kapelaan geweest in Simpelveld.

Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.