Programma werkgroep Land van Herle 2014

Februari   (10-02) Luc Wolters Geschiedenis van het Schutterswezen in Parkstad
Maart    (10-03) Lei Heijenrath Corneli, een 19de eeuwse Limburgse parlementariër
April    (14-04) Antoine Jacobs De 19de-eeuwse Valkenburgse kunstschilder Charles Quaedvlieg
Mei      (12-05) Marcel Put Burgemeester van Grunsven, n.a.v. nieuwe informatie en actuele berichtgeving en ontwikkelingen
Juni     (09-06) Uitstapje Bezoek aan historisch object met afsluitend etentje voor eigen rekening
Juli en Augustus Zomerstop
September  (08-09) Henk de Wolf Joden in Heerlen
Oktober    (13-10) Aryan Klein Voortgang reconstructie Slot Schaesberg
November   (10-11) Frans Gerards Kasteel Haeren, Voerendaal
December    (08-12) Funs Patelski Maatschappelijke betekenis in Parkstad van de genealogie

Hierboven de datums waarop de werkgroep van het Land van Herle  in 2014 bijeenkomt.  De bijeenkomsten van de werkgroep vinden steeds plaats in de studiezaal van het Thermenmuseum op de tweede maandag van de maand en beginnen om 17.30 uur. De bijeenkomsten staan open voor de leden van de werkgroep en zo lang er plaats is ook voor belangstellenden die een verzoek tot bijwonen van de bijeenkomst hebben ingediend.

Het verloop van de avond is doorgaans als volgt :

Allereerst wordt een ronde gemaakt waarbij de leden in het kort actuele informatie  kunnen geven over hun eigen historische activiteiten en de in dat verband gedane waarnemingen/ontwikkelingen in de regio.

Na een koffiepauze krijgt de genodigde spreker/ster gedurende ongeveer één uur de gelegenheid een voordracht te houden met naar eigen wens tussentijdse vragen/opmerkingen of vragen na afloop van de voordracht. Uiterlijk om 19.30 uur wordt de avond afgesloten.

 

Lees ook: