In samenwerking met de Kring Parkstad van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) nodigen de Vrouwen in de Euregio-Maas-Rijn en Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen (DNG) belangstellenden uit voor de excursie “Der Grosse Krieg im Grenzland” op zaterdag 22 maart 2014.

Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit, de oercatastrofe van de 20e eeuw in een veel landen nog steeds ‘De Grote Oorlog’ genoemd. Als onderdeel van het “Schlieffenplan” trokken in de vroege morgen van 4 augustus 1914 30.000 Duitse soldaten het neutrale België binnen. Een brigade kwam uit Aken en trok over Gemmenich richting Visé. Op serieuze Belgische tegenstand werd niet gerekend. De Duitse ‘soldateska’ reageerde haar frustratie af op van tegenstand verdachte burgers. Dr. Herbert Ruland, gespecialiseerd in “Grenzgeschichte” zal de deelnemers in de Duits taal rondleiden langs tot de verbeelding sprekende locaties in het Duits-Belgisch-Nederlandse grensgebied. Naar behoefte kan in het Nederlands vertaald worden. De rondrit start in Eupen op de plek (am Garnstock) waar het Duitse leger op 4 augustus binnen viel. Paters van een aan de grens gelegen Belgisch klooster behoorden tot de eerste burgerslachtoffers. Ook in Baelen zal aandacht geschonken worden aan vermoorde burgers. Via het grensstation Herbesthal -van logistiek belang voor de bevoorrading van de Duitse soldaten in Vlaanderen-  gaat het naar Kelmis waar aandacht besteed zal worden aan het “vergeten land van Neutraal Moresnet”, een curiosum dat van 1815 tot 1914 bestaan heeft. In Vaals staat een bezoek aan de grensovergang de “Kleng Wach” gepland. Van hier kon de Vaalser bevolking de Duitse opmars gadeslaan. Hier begon ook de elektrische “Todeszaun” die België van Aken tot aan de Vlaamse kust hermetisch moest afsluiten van het neutrale Nederland. Deze afrastering kostte ongeveer 3000 mensen het leven. Bij het voormalige Vierlandenpunt zal het verhaal verteld worden van ‘vluchthelpers’ in de Tweede Wereldoorlog. Hier, in De Grenssteen een gelegenheid die aan de smokkeltijd herinnert, zal ook geluncht worden. Aanbevolen wordt om het rijkelijk smikkelbuffet te reserveren.

Vervolgens gaat de reis naar het nu nog hoogste en langste Belgische spoorwegviaduct van Moresnet, onderdeel van de “Groener-Linie”, die de door het neutrale Nederland lopende IJzeren Rijn moest vervangen. De brug is aangelegd door Russische krijgsgevangenen waarvan een groot deel het niet overleefd heeft. Via kasteel Beusdael (monument slachtoffers Todeszaun) en Thimister (graf van Antoine Fonck, de eerste gesneuvelde Belgische soldaat) gaan we naar Melen bij Herve. Hier werden in een weiland 124 (!) burgers, waaronder kinderen, vrouwen en grijsaards, doodgeschoten. De graven met foto’s van de slachtoffers maken nog steeds een diepe indruk.

Progamma

09.00 uur Vertrek vanaf Annakerk (Bekkerveld) in Heerlen

09.05 uur Vertrek vanaf Thermenmuseum in Heerlen

09.30 uur Vertrek vanaf De Kopermolen, Von Clermontplein 11 in Vaals

10.00 uur Start van de rondleiding in Eupen

Lunchpauze bij Drielandenpunt met de mogelijkheid van het smikkelbuffet; daarna voortzetting van de excursie.

18.30 uur Terug in Vaals

19.00 uur Terug in Heerlen

Kosten en aanmelding

De kosten voor deze excursie bedragen E 34,- en met smikkelbuffet E 48,-. Bij de prijs inbegrepen zijn: kosten bus, fooi chauffeur, rondleidingen en gids. Aanmelding geschiedt door een van de hierboven genoemde bedragen over te maken op bankrekeningnummer (IBAN) NL84INGB0005378710 t.n.v. LGOG Kring Parkstad (Kerkrade) onder vermelding van “Excursie Der Grosse Krieg” en de gewenste opstapplaats (Heerlen of Vaals). Aanmelding uiterlijk 8 maart. Mocht uw inschrijving binnenkomen wanneer de bus reeds is volgeboekt, dan ontvangt u daarvan tijdig bericht door terugstorten van het bedrag. Bij afmelding, waarvoor geen vervanging gevonden wordt, kan helaas geen terugbetaling plaats vinden. Afmelding dient te geschieden bij penningmeester mevr. M.J.H. van derWeerden (tel. 045-5325094 of  jhvanderweerden@cs.com). Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Ger Essers: esser072@planet.nl

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook