Op maandag 13 januari j.l. hield journalist Joep Dohmen een voordracht voor de historische werkgroep van het Land van Herle over zijn nieuwste boek. Dohmen werkt als onderzoeksjournalist bij NRC Handelsblad en is onder meer bekend van publicaties over de nauwe band tussen de politiek en bouwwereld in Limburg en over kindermisbruik in de RK kerk.

Vorig jaar verscheen De geur van kolen, een familieverhaal gesitueerd tegen de achtergrond van de opkomst en de ondergang van Heerlen als mijnstad. Hiervoor baseerde hij zich op door zijn vader nagelaten documenten. Het boek toont de invloed van de mijnen en de  RK kerk op het dagelijks leven. Voor dit boek raadpleegde hij dossiers in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Bij die gelegenheid keek hij ook naar dat van burgemeester van Grunsven die Heerlen 35 jaar bestuurde en deze bleek een verborgen verleden te hebben. Deze ‘onthulling’ heeft aanleiding gegeven tot een levendige discussie waarin het laatste woord nog niet gesproken is.

Deze en andere onderwerpen kwamen in Dohmen’s voordracht aan de orde en er was volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: