De DNG Young Professionals willen wij u graag uitnodigen voor een bijeenkomst: Van Nederland naar de Bondsdag – Een avond met Kees de Vries MdB. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 6 juli 2014 om 19:00 uur in restaurant Common Sense, Büchel 14, 52062 Aken, Duitsland.

Kees de Vries werd “geboren op 30 augustus 1955 in Nederland” zo vinden we op de website van de Duitse Bondsdag als we bij de 631 afgevaardigden doorklikken naar nieuwkomer Kees de Vries. De Vries, in 2013 als CDU-kandidaat direct gekozen in een kiesdistrict in Saksen-Anhalt, valt op in de Duitse Bondsdag. Met de campagne “Taten statt Plakate” legde hij tijdens de verkiezingsstrijd bewust de nadruk op het contact met burgers en verwierf daarmee een parlementszetel.

De biografie van Kees de Vries is niet bepaald standaard voor een lid van de Duitse Bondsdag. Na een landbouwkundige opleiding werkte De Vries een aantal jaren in loondienst. In 1982 kocht 8 hectare land en werd hij zelfstandig ondernemer. In zijn bedrijf verzorgde hij 40 koeien en hun kalveren. In 1992 vertrok De Vries uit Nederland en ging hij in Deetz (Saksen-Anhalt) wonen, daar bouwde hij, samen met zijn vrouw, een eigen bedrijf op. Hij is een van de weinige boeren in de Duitse Bondsdag én hij de eerste Nederlander in het Duitse parlement, alhoewel hij in 2005 Duits staatsburger werd.

De DNG Young Professionals (DNG YP), de jeugdorganisatie van de Deutsch-Niederländischen Gesellschaft zu Aachen e.V., wil met u en Kees de Vries in een ongedwongen sfeer een inventarisatie maken van de Duits-Nederlandse verhouding. Hierbij zullen de onder meer de volgende vragen aan bod komen. Wat maakt een Nederlander anno 1992 zoal mee in Saksen-Anhalt? Is het nog van deze tijd dat alleen Duitsers zich kandidaat kunnen stellen voor de Bondsdag?  Zijn er minder sterke persoonlijkheden in de politiek dan vroeger en zo ja, waarom is dat zo? Welke rol kan de Duits-Nederlandse verhouding spelen op het gebied van Europese concurrentie, bijvoorbeeld in vergelijking met de Parijs Berlijn as? Hoe zit het daadwerkelijk met de Duits-Nederlandse verhouding in 2014, het jaar van de Europese verkiezingen? en Hoe verbonden zijn de burgers van beide landen? 

Deze en nog veel meer vragen zullen we met u en de volgende gasten bediscussiëren: Kees de Vries MdB, rechtstreeks gekozen lid van de DuitsevBondsdag sinds 2013, Dieter Rehfeld, voorzitter van de Deutsch-Niederländischen Gesellschaft zu Aachen e.V., Prof. Dr. Christiane Vaeßen, ereconsul van het Koninkrijk der Nederlanden en Linda Wings, spreker van DNG Young Professionals. De discussieleider is Benjamin Fadavian.

De entree is gratis. Vanwege organisatorische redenen worden belangstellenden verzocht zich voor 27 juni 2014 aan te melden bij Saskia Jugel (Tel. 0049 (0)241 88 86 209, e-mail: saskia.jugel@esser-kollegen.de).