Op maandagavond 12 mei informeerden Marcel Put en Fred Cammaert de leden van de werkgroep van de Historische Kring van het Land van Herle over het verloop van hun onderzoek naar burgemeester Van Grunsven die Heerlen bestuurde vanaf 1926 . Bij zijn aantreden was het streven van Van Grunsven Heerlen te transformeren van een landelijk dorp naar een moderne (mijn)industriestad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Van Grunsven, in tegenstelling tot veel collega-burgemeesters, op zijn post. Na de oorlog bleef hij aan en vervulde zijn ambt tot 1962, toen hij met pensioen ging.  Naar het functioneren van Van Grunsven als (oorlogs)burgemeester werd diverse malen onderzoek gedaan en over gepubliceerd. De eerste  maal gebeurde dit door Van Hommerich en Spaen die hier een positief oordeel over velden. De meest recente publicatie waarin dit onderwerp ter sprake komt, deed de nodige stof opwaaien, ook in de media. In zijn boek ‘De geur van kolen’ zet onderzoeksjournalist Joep Dohmen vraagtekens bij het positieve oordeel over de rol van Van Grunsven in de oorlog en voert hiervoor na raadpleging van het Archief voor Bijzondere Rechtspleging diverse argumenten aan . De Gemeenteraad van Heerlen reageerde hierop met de beslissing dat  nader onderzoek gewenst is.  Marcel Put, bezig met een biografie over van Grunsven, heeft dit met de ondersteuning van de historici Van Royen, Kreukels en Cammaert van History Works uit Maastricht op zich genomen. Dit onderzoek nadert inmiddels zijn voltooiing en binnen afzienbare tijd zal er een boek verschijnen over het functioneren van Van Grunsven in en vlak na de oorlog dat gebaseerd is op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de werkgroepvergadering werden de aanwezigen geïnformeerd over het waarom van dit onderzoek en de manier waarop het  uitgevoerd is. Naast zorgvuldig bronnenonderzoek is het historisch proces hierbij van groot belang: wat was de chronologie van de gebeurtenissen en tegen welke context speelden deze zich af? Het was een interessante bijeenkomst waarbij pittige discussies niet geschuwd werden. We zien met belangstelling uit naar de resultaten van dit onderzoek!

Lees ook: