Historicus Maarten van Rossem geeft in september twee gratis hoorcolleges over Nederland en de Eerste Wereldoorlog. De colleges zijn niet alleen in Utrecht te volgen. Ze worden ook live via internet uitgezonden. De collegeserie is georganiseerd door Studium Generale. Maarten van Rossem staat in zijn colleges onder meer stil bij de Nederlandse neutraliteit en bij de één miljoen Belgische vluchtelingen die tijdens de Grote Oorlog naar ons land toekwamen. Studium Generale:

“De Grote Oorlog duurde van 1914 tot 1918 en ontwrichtte de bestaande Europese orde, zowel in politiek, economisch als cultureel opzicht. Hoe kon deze oorlog aan Nederland voorbijgaan? Wat betekent ze voor de huidige kaart van Europa? En wat leert kennis van toen ons over de politieke situatie nu, bijvoorbeeld in Oekraïne en op de Krim?”

De colleges worden gegeven op de dinsdagen 2 en 9 september (20:00 tot 22:00 uur) in de aula van het academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Bezoek voor meer informatie (en ter zijner tijd voor de livestreams) de website van Studium Generale