Op dinsdag 16 september 2014 zullen scholieren een krans leggen bij het mijnwerkersmonument op de Algemene begraafplaats te Heerlerheide dat opgericht is ter de nagedachtenis aan de in 1943 gefusilleerde mijnwerkers Reinier Savelsberg en Meinardus Tempelaars. Het monument geniet al vanaf 1985 de warme belangstelling van leerlingen uit het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. Deze wordt gesymboliseeerd door een kranslegging bij het monument op de begraafplaats te Heerlerheide. De herdenking door de schooljeugd is ondertussen een traditie geworden. Aanvankelijk vond de kranslegging plaats op 4 mei (Nationale Dodenherdenking), maar later is gekozen voor september vanwege de historische bevrijding van Heerlen in 1944. Op 17 september 2014 is dit exact 70 jaar geleden! Wij herdenken een dag voor de bevrijdingsdatum de offers die voor onze vrijheid gebracht zijn. De kranslegging wordt gerealiseerd in samenwerking tussen het Bernardinuscollege en basisscholen Mijn Spoor (voorheen De Schacht) en De Ganzerik. Vanaf het begin ontvangt deze activiteit de warme, morele ondersteuning vanuit de parochie en het Heerlense gemeentebestuur.

Het initiatief voor de kranslegging ging uit van de Stichting Februari 1941, genoemd naar de Februaristaking in dat oorlogsjaar, begonnen als eerste manifestatie van solidariteit van de Nederlandse bevolking met haar joodse medeburgers. Door de adoptie van oorlogs- en verzetsmonumenten wil de stichting bij jonge mensen de aandacht vestigen op de wezenlijke waarden van vrijheid, menselijkheid en democratie. Dat dit geen overbodige luxe is, bewijst de actualiteit: vooroordelen, rassenwaan, discriminatie en geweld zijn ook in de 21e eeuw volop aanwezig.

Programma

Om 8.15 uur wordt bij de ingang van het Bernardinuscollege de Amerikaanse vlag gehesen als eerbetoon aan onze bevrijders.

Om 13.30 uur zal een herdenkingsdienst in de Corneliuskerk (Heerlerheide)  gehouden worden. Daarna volgt omstreeks 14.10 uur een sobere plechtigheid op de begraafplaats aan de Kampstraat. Een historische jeep zal de bloemstukken van de kerk naar de begraafplaats brengen. Ook zullen  mijnwerkers in historisch tenue,  oud-strijders en muzikanten de gebeurtenis luister bij zetten.

De betrokken leerlingen worden op school op de gebeurtenissen voorbereid. 

M. van der Weerden  Bernardinuscollege, V. Vlake  Basisschool Mijn Spoor (voorheen De Schacht)  en J. Korver   Basisschool De Ganzerik

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook