‘Leven rondom een synagoge’ Een verhaal over Joden en hun medemensen in Heerlen vóór 1985 met bijzondere aandacht voor de Holocaust
Auteur(s): Prof. dr. Henk de Wolf
Prijs: € 24,95
Pagina's: 308 Blz.
ISBN: ISBN 978-90-822416-2-4
Dit boek bestellen

Na een lange tijd van voorbereiding werd  op woensdag 17 juni 2015 het boek over de geschiedenis van de Heerlense Joden gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Heerlens wethouder van Cultuur, drs. Barry Braeken.  Het boek draagt de titel: “Leven rondom een synagoge – Een verhaal over Joden en hun medemensen in Heerlen vóór 1985 met bijzondere aandacht voor de Holocaust”. Het werd geschreven door (emeritus) prof. dr. Henk de Wolf en is uitgegeven als nummer 9 in de Historische Reeks Parkstad Limburg door de stichtingen ‘Het Land van Herle’ en ‘Lodewijk Foijer’ in samenwerking met Historisch Goud – Rijckheyt. Nu te koop i.p.v. € 29,90 voor € 24,95

Akerstraat Heerlen 1938 Limburgs Museum L15423

Prof. dr. Henk de Wolf deed de enkele jaren onderzoek naar de geschiedenis van de Joden in Heerlen. Hij geeft in het boek een schets van de omgang van de Heerlense bevolking met Joden en die van Joden met hun Heerlense medemensen sinds het begin van de 18e eeuw. Hij biedt een levendige kijk op een bijzonder onderdeel van de geschiedenis van Heerlen en tegelijk een origineel inzicht in de geschiedenis van de Holocaust.

In deze geschiedenis zien we veranderingen in de onderlinge verhoudingen, maar ook constanten. De hardnekkige constantheid van een niet onverdeeld positief oordeel over Joden en die van gebrek aan belangstelling voor mensen die anders waren, schiepen ruimte voor de door een misdadig systeem opgedrongen waanzin van de moordpartijen tijdens de laatste wereldoorlog. Er waren echter ook permanent burgers die niet wilden meewerken aan vervolging en moord. Dat zijn niet per se degenen die als held gelauwerd werden. De bezetting was voor vrijwel iedereen in Heerlen moeilijk. Eenieder deed wat hij kon om problemen te voorkomen en te overleven. Eenieder moest de balans zoeken tussen eigenbelang en altruïsme, tussen opkomen voor eigen familie en geestverwanten en principieel afwijzen van onrechtvaardigheden. Eenieder maakte die keuzes op grond van talloze, deels strikt persoonlijke, overwegingen. In het boek worden mythes over goede en slechte mensen afgebroken. De werkelijkheid bleek genuanceerd.

Jan Bardoul vervaardigde een lijst van namen en adressen van onderduikgevers en onderduikers in Heerlen en Hoensbroek. Deze is als bijlage in dit boek opgenomen. Verder is er een lijst opgenomen van de in Heerlen te vinden Stolpersteine (struikelstenen) die geplaatst werden voor de woningen van waaruit Joden zijn gedeporteerd.

Henk de Wolf (1935) studeerde geschiedenis en promoveerde bij prof. dr. L.J. Rogier. Hij was een tiental jaren werkzaam als leraar en bekleedde daarna leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam, de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Open Universiteit Nederland. In 2000 ging hij met emeritaat. Hij was toen als hoogleraar in de theorie en geschiedenis van onderwijs, vorming en opvoeding, voortrekker ten aanzien van het beleid van gebruik van ICT in onderwijs. Met het onderzoek naar Joden in Heerlen keerde hij terug naar de discipline waarin hij was opgeleid.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook