Dit al eerder aangekondigde boek bevat een origineel handschrift met kruidenrecepten van Broeder Aloysius die in de vorige eeuw in Heerlen een kuuroord leidde. Hierbij maakte hij behalve van zijn eigen kruidenkennis ook gebruik van de kennis van de waterbehandelmethode van de vermaarde Sebastiaan Kneipp. Broeder Aloysius (1854-1942) ontwikkelde zich eind 19e eeuw tot een autoriteit op het gebied van kruidenbehandelingen van alle mogelijke aandoeningen. Later combineerde hij deze met waterbaden en begietingen waarna er nog meer mensen naar het Heerlense kuuroord kwamen. Uiteindelijk legde hij zijn kennis vast in het boek Troost der Zieken waarvan drie uitgaven verschenen en later nog vele herdrukken tot in 1983 in Nederland en 1998 in Amerika.

Dit boek bevat naast een korte biografie van de broeder een origineel handschrift dat de basis van de tweede uitgave in 1912 vormde. Er worden tal van kruidenmengsels beschreven die heden ten dage zowel opnieuw bevestigd worden in hun werking alsook herontdekt worden qua geneeskracht. Het boek verschijnt in A4 formaat, liggend, 176 pagina’s waarvan 141 fotoscans van het originele handschrift van Broeder Aloysius (2 schriftbladzijden per pagina).

Voorintekenen is mogelijk door € 37,00 (€ 32,45 + € 4,55 verzendkosten) en vanaf 1 september € 42,00 (€ 37,45 + € 4,55 verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL16INGB0004645741 (aanvullend voor Duitsland BIC: INGBNL2A) ten name van RGW Hamers onder vermelding van uw naam en adres. Betalingen die vóór 26 augustus gedaan worden komen nog tijdig binnen! De voorintekenaars ontvangen het boek eind augustus in hun brievenbus. Het boek kan na vooruitbetaling ook opgehaald worden bij onze stand op de boekenmarkt in Heerlen op het Pancratiusplein. http://schunck.nl/agenda/boekenmarkt-op-pancratiusplein/

 

Lees ook: