Op zaterdag 15 augustus aanstaande wil de parochiegemeenschap van Haanrade het heugelijk feit vieren dat de Lourdesgrot te Haanrade 75 jaar geleden werd gebouwd. Indien de weersomstandigheden dit toelaten wordt de heilige mis gevierd om 18.00 uur bij de grot achter de kerk. Laat het weer dit niet toe dan is de eucharistieviering in de Heilig Hart van Jezus kerk aan de Meuserstraat. Aansluitend volgt dan een processie naar de grot voor een moment van bezinning en aanbidding. In 1937 werd het dekenaat Kerkrade toegewijd aan de heilige Maagd Maria.
Op initiatief van rector Leonard Thomas van Haanrade werd in 1940 begonnen met de bouw van de Lourdesgrot, eveneens ter ere van de heilige Maagd Maria. Om de bouw mogelijk te maken werd er onder meer een voetbalwedstrijd georganiseerd op zondag 1 september 1940. Koning voetbal versus de Koningin van de Hemel. Niet zozeer als tegenstanders maar meer in de zin van medestanders. De inzet was een grot om in te “scoren”. Een en ander kreeg gestalte middels een combinatie-elftal van Bleijerheide dat speelde tegen het eerste elftal van VV Haanrade. De uitslag is onbekend, de opbrengst echter was ongekend want er kon gestart worden met de bouw van de grot. De grot is gebouwd van stenen uit de Domaniale Mijn. Deze zogenaamde harde mijnsteen werd verzameld door mijnwerkers die met een staf aan handlangers en helpers, veelal na hun zware dagtaak, wekenlang dag na dag, geheel belangeloos hebben meegewerkt aan de bouw. Het transport vanuit de Domaniale Mijn vond plaats met paard en wagen. Noeste handenarbeid dus, echt geen sinecure. Bekend is dat meegewerkt hebben de heren: Frans Ploum, Jeu Wetzelaer, Felix Debets, Joep Ploum, Habets, Johan Wetzelaer en Jozef Gillissen.
In het licht van M 2015 wil de parochiegemeenschap op de eerste plaats nogmaals hun blijvende dank uitspreken aan alle (mijn)werkers van het eerste uur die dit mogelijk gemaakt hebben. Zij hebben letterlijk hun steentje bijgedragen. In de donkere jaren van de bezetting en oorlog hebben zij een baken, ja zelfs een lichtpunt neergezet. Een toevluchtsoord voor ons en onze noden. En deze noden zijn nog steeds groot. Het oorlogsgeweld heeft zich inmiddels verplaatst maar is niet minder schrijnend. 75 Jaar na dato wordt er nog steeds gebeden voor de vrede. De Koningin van de Hemel maakt continu overuren. Het Mariabeeld, nog steeds het originele, werd aan de parochie geschonken door dhr. Habets, inwoner van Haanrade. De gemeenschap van Haanrade heeft ook het nodige bijgedragen. Veel sporen van de mijnwerkers zijn helaas uitgewist maar staan desondanks als een huis op de rots. Als “bedankje” willen we juist in dit jaar van de Mijnen ‘M2015’ oud mijnwerkers met zachte aandrang en klem uitnodigen om dit heugelijke feit met gepaste trots en vreugde te vieren. Uitgedost als “koempel” ben je meer dan welkom. Een blazersensemble o.l.v. dhr. Marthij Heijnen komt de Jubileummis opluisteren.
De maatschappij, allen dat zijn wij. En het mooiste is dat er zelfs 75 jaar na dato aan de grot nog steeds gescoord worden !! Niet naar menselijke maatstaven, maar gewoon in weer en wind, op rode kiezel maar wel met een “hemels uitzicht” en vooruitzicht. Belangstellenden worden aangemoedigd vrijblijvend eens langs te lopen maar dit niet te doen zonder te groeten of een gebedje. En wees maar niet bang, je loopt er niemand voor de voeten!