Voor maandag 18 december 2017 heeft het LGOG Kring Parkstad een lezing georganiseerd door publieksarcheoloog Beatrice de Fraiture. Zij gunt de bezoekers een kijkje achter de schermen van Romeinse badrituelen in Heerlen.

Het bruist in het Romeinse badhuis van Heerlen: archeologisch onderzoek, restauratiewerkzaamheden en nieuwe tentoonstellingen.
Béatrice de Fraiture is de samensteller van de tentoonstelling Open & Bloot over de rol van het badhuis in het Romeinse stadsleven. In haar lezing neemt ze u mee naar het Romeinse badhuis van Coriovallum, Romeins Heerlen.

In haar lezing zal kort de geschiedenis van het Thermenmuseum aan de orde komen. Van de ontdekking van het badhuis (thermen) in 1940 tot de opening van het Thermenmuseum in 1977 en van het archeologisch onderzoek in 2015, tot de restauratie in 2017.

Voordat men begon aan de restauratie van het Romeinse badhuis, is er eerst grondig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Niet alleen het gebouw was onderwerp van onderzoek maar ook de 12.000 archeologische vondsten die op en rond het thermenterrein zijn gedaan. Dit heeft nieuwe informatie en kennis opgeleverd. Het Thermenmuseum heeft in de afgelopen twee jaar in de tentoonstellingen Badhuis Ontbloot, en Bouwen om te baden, al enige voorlopige resultaten aan het publiek gepresenteerd.

Ging het in de eerste tentoonstelling over archeologisch onderzoek en in de tweede tentoonstelling over het badhuis als voorbeeld van Romeinse bouwkunst, in de huidige tentoonstelling Open & Bloot gaat het over wat er in het rondom het badhuis zoal gebeurde.

Hoe gingen de Romeinen in bad? Wat weten we eigenlijk over Romeinse badrituelen? Wat weten we van de rol van het badhuis in de Romeinse stad? En hoe weten we dat? De zoektocht naar deze antwoorden begint in het badhuis in Coriovallum en voert langs de rijke collectie archeologische vondsten van het Thermenmuseum. Daarnaast bieden andere Romeinse badhuizen en schriftelijke bronnen ook aanknopingspunten. Wat is er eigenlijk veranderd in 2000 jaar badcultuur? Ook deze aspecten komen aan bod in de lezing. In de tentoonstelling Open & Bloot tonen archeologen (specialisten aardewerk, munten, dierlijk bot en waterhuishouding) hoe zij onderzoek doen. Béatrice laat vervolgens zien hoe de resultaten van dit onderzoek leiden tot een kleurrijker en scherper beeld van het badhuis in de stad Coriovallum.

Van te voren aanmelden is in alle gevallen gewenst per email bij het secretariaat: lgog.parkstad@gmail.com of telefonisch 045-532 50 94. Voor leden is deze lezing gratis, van niet-leden wordt een bijdrage van € 5.00 gevraagd.

De lezing begint om 19.30 uur. Plaats van handeling is het Bernardinuscollege aan de Akerstraat 95 te Heerlen.

Kijk voor meer informatie op www.lgog.nl

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook