Op dinsdag 5 juni aanstaande organiseert Heemkundevereniging De Bongard een lezing over het Limburgse schutterswezen. De lezing wordt verzorgd door historicus en schutterijdeskundige Luc Wolters vindt plaats in het kader van het bondsschuttersfeest in Simpelveld eind augustus. De vele schutterijen in de provincie vormen bij uitstek een Limburgs cultureel erfgoed. Het zijn vaak eeuwenoude verenigingen met rijke tradities en bijzondere ontwikkeling. Ook in Simpelveld, het Heuvelland en Parkstad spelen de schutterijen een belangrijke rol in het gemeenschapsleven. Het is de moeite waard daar uit oogpunt van cultuurhistorie eens in te duiken. Los daarvan is het voor de schutterijen van belang geworteld te zijn in de samenleving en zich aan te passen aan de maatschappij.

01 Simpelveld-oudefoto1903Schutterij St.-George Simpelveld kan bogen op een rijke historie. (Foto uit 1903)

De lezing draagt een historisch karakter, waarbij vragen aan bod komen als: hoe zijn schutterijen en broederschappen ontstaan? Hoe is het schutterswezen historisch gegroeid? Hoe verliep deze ontwikkeling in de steden en op het platteland en wat kunnen we daarvan lokaal herkennen? Wat waren in vroeger eeuwen de taken en bezigheden van de schutterijen? De lezing wordt rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal, historisch en actueel.

De rijke schutterstradities uiten zich heden ten dage nog in diverse activiteiten, zoals het vogelschieten, het begeleiden van de processie, patroonsdagviering of het ten grave dragen van leden. Ook wordt ingegaan op de organisatie van het schutterswezen, de bonden en de federatie, de wijze van het schieten. Uiteraard mag het schuttersfeest en de oorsprong daarvan niet ontbreken. Evenmin als de samenstelling van de schutterij, de betekenis van militaire rangen, de functies van bielemannen en marketentsters, koningsparen en keizers met hun zilveren schilden. Bovendien wordt het Limburgse schutterswezen vergeleken met de gilden elders in Nederland en de schutterijen internationaal.

02 Simpelveld Leonard Grond 1909Dit bijzondere oude koningszilver bevat een schat aan genealogische gegevens. (Leonard Grond 1909)

Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro. De lezing wordt gehouden in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld en begint om 20.00 uur.

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook