Op zaterdag 22 september vindt op diverse locaties in Heerlen het LGOG-evenement deel II, in de voetsporen van Henri Poels plaats.

Poels is een zwaargewicht in de Limburgse geschiedenis. Priester, theoloog en professor aan de Catholic University in Washington DC. Vanaf 1910 was hij als (hoofd)aalmoezenier van sociale werken verbonden aan de Mijnstreek. Poels was niet alleen een tegenstander van het onkerkelijke en deels antikerkelijke socialisme, maar ook van het liberalisme. Dat had juist voor de enorme verpaupering van de industriearbeiders gezorgd. Poels was een exponent van de katholieke sociale leer die een harmonie nastreefde tussen werkgevers en werknemers. Hij was intensief betrokken bij de organisatie van tal van katholieke organisaties o.a. op het gebied van woningbouw, onderwijs, maatschappelijke werk en volksgezondheid. In de jaren 1930 was hij fel tegenstander van het nationaalsocialisme. Tijdens de oorlog verbleef hij daarom in Zwitserland. Na zijn overlijden in het klooster van de Medische Missiezusters (nu Villa Imstenrade) in Heerlen, werd hij begraven in Venray, zijn geboorteplaats. De naam Poels roept nog steeds emoties op: hij werd bewonderd en gevreesd. De Commissie Kerkgeschiedenis en de kringen Venray, De Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg van het LGOG willen door een drieluik van activiteiten het beeld van Henri Poels nuanceren,

Door middel van de ontvangst en rondleiding op een aansprekende, met het leven van Poels verbonden locatie, een drietal korte lezingen, een bustocht langs een aantal met het leven en werk verbonden plaatsen in de Oude Mijnstreek en een stuk toneel in de open lucht, willen wij u een indruk geven van de plaats van Poels in de Limburgse historie. U wordt ontvangen in “Brasserie La Valeur” in de voormalige Vroedvrouwenschool, gelegen op een heuvel met fenomenaal uitzicht op de omgeving.
Wethouder Jordy Clemens, verantwoordelijk voor erfgoed, zal de betekenis van Henri Poels in een breder historisch kader plaatsen. Zijn diens opvattingen over gemeenschapszin verleden tijd? Hoe kijkt een huidige socialistische bewindsman aan tegen het gedachtegoed van diegene die niet bepaald bekend stond als socialistenvriend. De vraagstelling is niet nieuw. Rooms en Rood zijn in de vaderlandse geschiedenis al vaker tot een vruchtbare samenwerking gekomen.
Harry van Dijck, manager vastgoed van Weller en al jaren bezig met onderzoek naar het fenomeen Poels, zal dieper ingaan op de persoonlijkheid van Henri Poels. Het was een uitgesproken man, nam geen blad voor de mond, nam stelling tegen sociale mistoestanden en tegen het Duitse nationaalsocialisme. Hij wist veel te bereiken, maar riep ook veel controverses op bij onder andere de conservatieve middenklasse, kerkprelaten en zelfs bij de arbeidersbeweging. Desondanks heeft hij als emancipatoire leidsman veel betekend voor de mijnwerkers.
Hub Vossen, de huidige aalmoezenier van sociale werken van het Bisdom Roermond en als zodanig de opvolger van Henri Poels, wil stil staan bij Mgr. Poels in zijn tijd en vervolgens lijnen doortrekken naar het heden. Naar de vragen waar de Limburgse samenleving momenteel voor staat en hoe we deze vragen vanuit het Katholiek Sociaal Denken, en hiervoor mag je ook zeggen het Christelijk/Humanistisch Sociaal Denken, waarin begrippen als solidariteit, subsidiariteit en menswaardigheid ons handvatten kunnen aanreiken om samen een samenleving te bouwen waar het goed is om te leven. Om met de bekende reclame slogan van de Limburgse VVV te spreken, ‘je zult er maar wonen’ ook recht gedaan wordt. Je zult maar in zo’n sociale en betrokken provincie wonen, waar ieder mens tot zijn recht mag komen, mag zijn zoals hij/zij is.

Na de lunch maken wij een bustocht met uitleg op verschillende spraakmakende plaatsen uit het leven van Henri Poels, waaronder zijn woonhuis aan de Akerstraat, de Sint-Martinuskerk in Welten en de Villa Imstenrade waar hij zijn laatste levensjaren doorbracht en waar hij ook gestorven is. Op het terrein van de normaal voor publiek gesloten Villa Imstenrade zal acteur Paul Fisette zijn vertolking van de al eerder door L1 uitgezonden beroemde Noodkistrede van Poels ten tonele voeren.

Aanmelden en programma op: www.lgog.nl