Over en voor leden van de familie van Wersch bestaat sinds 2002 een website die wellicht ook interessant is voor liefhebbers van genealogie. Op gezette tijden wordt er ook een Nieuwsbrief verzonden.

800 jaar Stamgenoten
In 1992 publiceerde Albert van Wersch († 2005) zijn boek Van Wersch 800 Jaar, een historisch-genealogisch verslag uit het leven en werken van een Zuid-Limburgs geslacht en de streken waar zij woonden. Met dit genealogisch onderzoek begon hij al op 23 jarige leeftijd. Hij was 78 jaar oud toen hij het boek uitgaf. Aangezien een van zijn zonen, Philippe, het manuscript voor hem op de computer uitgetypt had, werd hij ook aangestoken door het vuur van zijn vader. In 2002 lanceerde Philippe de eerste website over het werk van zijn vader: www.vanwersch.nl. In 2017 kwam de nieuwe website online:  https://warsage.nl. ER is ook een Facebookpagina Stamgenoten. Hiermee zet hij het werk van zijn vader voort.

Website Warsage.nl
In de historie zijn heel wat achternamen afgeleid van de oorspronkelijk naam Van Werst.  Vandaag de dag zijn dat Van Wersch, Von Wersch, Von Weersch, Van Weersch, Vonwersch, Vanwersch, Vanweersch, Van Werst, Van Weerst, Van Weers, Van Weersth, van Wierst. Gespeld met een hoofdletter V of een kleine v. De naam van de website https://warsage.nl is gekozen omdat de stamoudsten van deze familie uit Warsage / Weerst komen.

Geschiedenis 
De geschiedenis van het geslacht Van Werst begint anno 1200 in Weerst (Warsage), een plaats ten zuiden van de Limburgse grens, in België. Hier woonden destijds de ridders en de latere landjonkers Van Werst in hun versterkt stamhuis De Hof van Weerst. In de zestiende eeuw vertrokken zij naar de Vrije Rijksheerlijkheid Wittem en vestigden zich als zelfstandige landjonkers op de Groote Hof gelegen in Ten Dorp, een toenmalig buurtschap van Epen. Van hieruit traden Hans van Werst, zijn zoon Peter en hun nakomelingen van 1581 tot 1800 op als schepenen voor de plaatselijke schepenbanken. Zij behartigden de belangen van de inwoners van de Vrije Rijksheerlijkheid Wittem bij rechtszaken, transporten van goederen en nalatenschappen. Vanuit Wittem/Epen verspreidden hun nazaten zich over meerdere plaatsen.

Werelwijd
Tegenwoordig wonen de afstammelingen verspreid over de hele wereld: in Chili, USA, Canada, Frankrijk, Israël, Zuid Afrika, België, Engeland, Duitsland (vooral rondom Aken) en uiteraard in Nederland. Nog steeds is de grootste concentratie Van Wersch in Zuid-Limburg te vinden.

Veranderingen
Uit de kerk- en gemeenteregisters blijkt dat de schrijfwijze van de familienaam Van Werst verandert in de schrijfwijzen zoals hierboven vermeld. Meestal gebruikten pastoors en griffiers de vroeger fonetisch uitgesproken naam in hun registers. Sommigen hebben later deze naam wettelijk weer laten wijzigen in Van Wersch. Opvallend in de Kerkraadse tak is dat de overlijdensakten van 1793 tot 1811 de familienaam als Van Wersch vermeldden. Tussen 1815 en 1833 staat in deze akten de naam Vanwersch, om tot 1852 weer de naam los van elkaar te schrijven. Soms konden de betrokkenen zelf hun naam schrijven. Wanneer de ambtenaar Vanwersch schreef, schreef de getuige of de vader vrijwel altijd bij de Burgerlijke Stand van Wersch of Van Wersch. Dit had alles te maken met de dienstdoende ambtenaar. Hubert Ferdinand van Wersch (Heerlense Tak) veranderde zijn wettelijke achternaam van Van Weersch in Van Wersch. In 1921 werd bekend dat bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Maastricht van vier en twintig Maart negentien honderd een en twintig is bevolen dat in nevenstaande akte in plaats van het woord “van Weersch” worde gelezen “van Wersch”, Heerlen, elf Februari negentien honderd twee en twintig, getekend: Horstenbach. Ferdinand deed dit omdat op zijn geboorteakte Van Weersch stond terwijl zijn vader met van Wersch tekende en zich ook zo noemde. Ook de broers van Ferdinand hadden van Wersch op hun geboorteaktes staan. Toch was deze naamswijziging niet goed doorgevoerd bij de betrokken gemeentes want Albert, de zoon van Ferdinand, vroeg in 1951 opnieuw een naamswijziging aan. Hij stond nog steeds als Van Weersch te boek.

Boek: Van Wersch 800 Jaar
De op de website gebruikte genealogieën komen deels uit het boek, geschreven door Albert van Wersch (blz. 363,g). Er zijn nog enkele boeken beschikbaar: de prijs bedraagt € 20,- exclusief porto en verpakking.  Het boek is via de website te bestellen.

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: