Op maandag 25 februari organiseert het LGOG kring Parkstad de lezing ‘De Basiliek van Meerssen, multidisciplinair benaderd’, door Guy de Munck. De lezing begint om 19.30 uur en vinddt plaats in hetBernardinuscollege aan de Akerstraat 95 te Heerlen

In zijn monografie over de basiliek van Meerssen gebruikte Carel Bloemen als ondertitel ‘Pronkstuk van de Maasgotiek’. In zijn standaardwerk over de kunst van het Maasland, wordt de kerk van Meersen door Jan Timmers omschreven als “Weeldiger en eleganter dan de overige kerken van de noordelijke groep (van de Maasgotiek)”. Echter wanneer men in de geschiedenis en bouwgeschiedenis van dit veertiende-eeuwse pronkstuk duikt, blijkt er verbazingwekkend weinig bekend te zijn over dit kerkgebouw met name over de symbolische betekenis. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat dat het archief van de proosdij voor een belangrijk deel in 1804 verdwenen is en systematische archeologisch onderzoek naar sporen van kerkgebouwen of delen daarvan, die aan de huidige kerk voorafgegaan zijn nauwelijks heeft plaatsgevonden. Anderzijds zijn de meeste kunsthistorische studies uitgegaan van een stijlkritische methode. Deze methode is echter ongeschikt voor het duiden van de religieuze en politieke allegorische betekenis van dit fascinerende kerkgebouw.

In de lezing zal de geschiedenis, bouwgeschiedenis en de symboliek van de proosdijkerk vanuit verschillende disciplines belicht worden.

Guy de Munck studeerde mediëvistiek en Nederlandse taal en letterkunde in Utrecht en kunstgeschiedenis is Leiden. Vanaf 1992 is hij werkzaam in het onderwijs. Momenteel is hij rector van het Bernardinuscollege in Heerlen.

Aanmelding
Deze lezing is gratis voor leden van het koninklijk LGOG en personeel en leerlingen van SVOPL-scholen. Anderen betalen €5,- contant bij binnenkomst. Van te voren aanmelden is in alle gevallen gewenst, per email aan het secretariaat mjhvanderweerden@cs.com of telefonisch 045-5325094.

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook