Op dinsdag 7 mei 2019 organiseert de Archeologische Vereniging Limburg (sectie archeologie van het LGOG) een lezing over neanderthalervondsten in Limburg. Deze lezing wordt gehouden in het Bernardinuscollege aan de Akerstraat in Heerlen

Bij archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg troffen onderzoekers enkele jaren geleden in Brunssum, op de grens van Amstenrade, restanten aan van een Neanderthalerkamp uit het eerste gedeelte van de laatste IJstijd, ongeveer 85.000 jaar geleden. Dat feit is op zichzelf al bijzonder. Maar wat de vondst ronduit uniek maakt, is volgens onderzoeker Yannick Raczynski-Henk het feit dat er niet alleen vuurstenen werktuigen zijn gevonden, maar ook verglaasd houtskool en een stukje hematiet (een mineraal beter bekend als oker). Beide vondsten zijn zeldzaam voor Neanderthalervindplaatsen. Sindsdien zijn op meerdere plaatsen vondsten en aanwijzingen voor neanderthalervindplaatsen gedaan.
Yannick Raczynski-Henk neemt ons mee doorheen de meest recente vondsten en theorieën over Neanderthalers in Limburg.

Voorafgaand aan de lezing vindt de ledenvergadering van de Archeologische Vereniging Limburg plaats. De agenda, het jaarverslag 2018, financieel verslag 2018 worden ter plaatse uitgereikt. Tijdens de ledenvergadering zal -naast de gebruikelijke onderdelen- stilgestaan worden bij een aantal bestuurswissels.

Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00. Na de ledenvergadering is een korte pauze voorzien met koffie of thee. Deelname aan beide onderdelen is gratis voor leden van het LGOG.

Programma
19u 15 Ontvangst
19u 30 Algemene ledenvergadering AVL
20u 15 Pauze
20u 45 Lezing door Yannick Raczynski-Henk over Neanderthalvondsten in Limburg
22u 00 Afsluiting

 

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook