Op de maandelijkse werkgroepvergadering van het Land van Herle op 15 april j.l. hield Paul Borger een lezing over een onderwerp uit de recente geschiedenis; de Ritmic Group opgericht in Schinveld in 1969 als jongerenkoor dat zijn wortels had in de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd) en dat maar liefst 44 jaar zou bestaan.

Het koor werd opgericht door kapelaan Hub Aendekerk en rasmuzikant Jan Keuzenkamp omdat er door het stoppen van de KAJ nood was aan een zinvolle tijdbesteding voor de meisjes in Schinveld. Overigens waren jongens ook van harte welkom. In mei 1969 hadden zich al 35 jongeren gemeld. Iedereen kon lid worden ook wie geen uitgesproken zangtalent had. Begonnen werd er met gospels en kerkliederen met begeleiding van gitaristen die lid waren van gitaarclub Joechee.

De officiële oprichting was p 1 september 1969. Al snel werden er ook profane liederen ingestudeerd en gezongen zoals muziek van de Les Humphries Singers en traditionals als ‘Oh happy Day’ en ‘La Bamba’.  Al snel volgden er uitnodigingen voor het verzorgen van eucharistievieringen in de hele regio. Aanvankelijk heette het koor het Ritmic Koor, later verander in Ritmic Group ’70. Allengs groeide het koor en werd het instrumentarium uitgebreid met elektrische gitaren, een drumstel en dergelijke. Ook kreeg de ‘Group’ een eigen oefenruimte in Schinveld. De groep was zo succesvol dat er veel aanvragen voor uitvoeringen binnenkwamen en al snel was er een bus nodig om de groep te vervoeren. Het koor trad op in de destijds populaire ‘baetmissen’ in de kerk maar ook in feesttenten, zalen en schouwburgen. De groep groeide zo hard dat er in op enig moment een wachttijd was van een half jaar om lid te kunnen worden.

Na het aantreden van de uiterst conservatieve bisschop Jo Gijsen in 1972 was het afgelopen met de optredens in de kerk en had de grote terugloop van het kerkbezoek ingezet. Kapelaan Aendekerk leverde openlijk kritiek op het beleid van de bisschop waarop hij dreigde overgeplaatst te worden naar een andere parochie. Zover liet de muzikale kapelaan het niet komen en solliciteerde naar een aanstelling als aalmoezenier in het leger. Ook na zijn vertrek bleef hij het koor steunen.

Intern gebeurde er van alles. Muzikaal leider en mede-oprichter Jan Keuzenkamp werd ziek en overleed op 47-jarige leeftijd in 1988. Hij werd opgevolgd door John Hendrix die de nodige moderniseringen doorvoerde. Er werden concertreizen ondernomen naar Luxemburg, Duitsland, Kroatie en Frankrijk maar ook op bijvoorbeeld de Hoensbroekse Braderie en de Schaesbergse zomerfeesten was het koor een graag geziene gast. Ook werden er jarenlang kerstconcerten in zowel de schouwburg van Sittard als Heerlen verzorgd. Veel koorleden hebben jarenlang bij het koor gezongen en er zijn heel wat huwelijken en relaties voortgekomen uit de Ritmic Group.

In 2012 kwam het koor door omstandigheden zonder muzikanten te zitten en op dat moment hielden er ook een aantal solisten mee op. Na rijp beraad werden de oud-muzikanten en -solisten benaderd om nog één keer een reunie- en afscheidsconcert te geven op kasteel Hoensbroek in oktober 2013. Zo kwam na 44 jaar, 3 singles, 5 elpees, 3 muziekcassettes en 1 dvd een einde aan het bestaan van deze bijzondere muziekgroep. In die 44 jaar waren meer dan 475 jongeren lid van de groep en werden er meer dan 1250 uitvoeringen verzorgd in binnen- en buitenland. Voor veel mensen in onze regio heeft de naam Ritimic Group nog steeds een bekende klank!

Paul bedankt voor dit swingende verhaal!

Lees ook: