Vanaf het begin van de achtste eeuw tot 1559/1561 stond het gebied van de huidige Limburgen kerkelijk grotendeels onder het gezag van de bisschop van Luik. Toen in 1559/1561 het bisdom Roermond opgericht en omschreven werd, ging weliswaar een groot deel van het huidige Nederlands-Limburg naar dit nieuwe instituut over, maar een behoorlijk aantal parochies bleef toch onder Luiks bewind.

Van 1801 tot 1840 behoorden alle Limburgse parochies – afgezien van de kantons Sittard en Horst, die een twintigtal jaren onder Aken ressorteerden – weer tot het Luikse bisdom. Voor de Nederlandse parochies kwam er in 1840 het Apostolisch Vicariaat, vanaf 1853 bisdom Roermond, maar voor de Belgische parochies bleef de Luikse bisschop gezaghebbend tot de oprichting van het bisdom Hasselt in 1967.

Vanzelfsprekend heeft dit bisdom in de archieven vele sporen nagelaten, die voor onderzoekers interessant kunnen zijn. In deze voordracht zullen we – na een kort overzicht van de geschiedenis van het Luikse bisdom – aangeven, wat men in dit grootste kerkelijke archief van België zoal kan aantreffen. De verschillende aanwezige fondsen zullen worden belicht en geïllustreerd met concrete voorbeelden die betrekking hebben op het verleden van het gebied van de huidige Limburgen.

Deze lezing vindt plaats op woensdag 19 juni in Brasserie ‘De Beurs’ aan de  Markt 7 in Maaseik (B). Aanvang 19.30 uur. Klik hier voor meer informatie

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook