Op zaterdag 24 augustus 2019 organiseert het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Parkstad in samenwerking met Kring De Westelijke Mijnstreek een dagexcursie naar ’s Herenelderen, Vreren en Tongeren.

Het hoofddoel van deze excursie is Tongeren, maar wordt niet gestart. ’s Morgens bezoeken wij eerst de Sint-Stephanuskerk van het kasteeldorp ’s Herenelderen. Dit laatgotisch, mergelstenen gebouw herbergt de grafstenen van leden van de familie Van Hamal uit de 13de tot de 15de eeuw. De ramen van deze kerk zijn mooie voorbeelden van glasschilderkunst tijdens de renaissance. De Stephanuskerk beschikt tevens over een laatgotisch altaarretabel.

Vervolgens rijden wij door naar het bij Tongeren gelegen kerkdorp Vreren waar zich een Mariakapel bevindt. Deze was een bedevaartplaats en in de 18de eeuw ook een zogenaamd ‘heiligdom van respijt’ waar doodgeboren kinderen heengebracht en bij het Mariabeeldje gelegd werden. De gelovigen baden bij het lijkje in de hoop dat het kind tijdelijk zou herleven zodat zij alsnog gedoopt konden worden waarna zij een kerkelijke begrafenis kregen en naar de hemel konden gaan. Bij een kindje uit Maastricht zou dit inderdaad gebeurd zijn en in de kapel bevindt zich een interessant schilderij dat dit mirakel toont.

O.L. Vrouwebasiliek te Tongeren
Omstreeks 12.00 uur zijn wij in Tongeren voor de lunch op eigen gelegenheid.
Tongeren noemt zich met recht de oudste stad van België. Al in het begin van de eerste eeuw na Christus was er sprake van een nederzetting. Deze had een gunstige ligging en groeide uit tot een echte stad met een uitgebreide omwalling. De stad was tevens de hoofdplaats van de civitas Tungrorum.
Onder de O.L. Vrouwebasiliek van Tongeren is tussen 1999 en 2008 uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tal van restanten van de Romeinse architectuur en cultuur alsmede uit jongere tijd zijn tevoorschijn gekomen. Onder andere zijn delen van een Romeinse basilica gevonden, die in de tweede helft van de 4de eeuw tot kerk werd verbouwd en in verband gebracht kan worden met Sint-Servaas.

Onderzoek bij de opgraving in Tongeren
Via het Teseum (de schatkamer van de basiliek) is de goed toegankelijke opgraving te bezoeken. Het archeologisch onderzoek stond indertijd onder leiding van dr. Alain Vanderhoeven. Hij zal tijdens een lezing in het Gallo- Romeins Museum de resultaten nader toelichten en ons daarna rondleiden door de opgraving.

Wij maken u er graag op attent dat er van 16.00 tot 16.35 in de basiliek een orgelconcert wordt gegeven dat vrij toegankelijk is en dat op eigen gelegenheid bezocht kan worden.

Kosten en aanmelding
De aanmelding graag per email aan het secretariaat: j.martens@historischgoud.nl en is definitief wanneer het verschuldigde bedrag is overgemaakt op bankrekening (IBAN) NL84INGB0005378710 t.n.v. LGOG kring Parkstad onder vermelding van ’Excursie Tongeren’.
De kosten voor deze excursie bedragen voor leden €37 per persoon en niet-leden betalen €42.
De excursie duurt van 08:30 – 17:30. Vertrek: vanaf de Sint-Anna kerk op het Bekkerveld in Heerlen.

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook