Met dank aan knap lobbywerk van de Directie van Rolduc en gezamenlijke inspanningen van het Bisschoppelijk Centrum, de Gemeente Kerkrade en de Provincie Limburg is door het Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten 7 miljoen euro toe te kennen aan het behoud van Rolduc. Het geld is bedoeld voor investeringen in toegankelijkheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid en maakt deel uit van een pot van 35 miljoen, bestemd voor twaalf ‘iconische monumenten’ in Nederland. OCW-minister mw. mr. drs. I.K. (Ingrid) van Engelshoven schaart Rolduc hiermee terecht onder de ‘parels van ons erfgoed’ die met een extra investering geschikt moeten worden gemaakt voor de toekomst. De toekenning is op 21 mei 2019 door het kabinet bekend gemaakt.

Naar verwachting zullen provincie en gemeente hier nog 5 miljoen aan toevoegen om de 12 miljoen compleet te krijgen die nodig is om Rolduc helemaal toekomstbestendig te maken.

De Geert Grote Universiteit prijst het beleid van de directie van Bisschoppelijk Centrum Rolduc onder leiding van directeur-gedelegeerd bestuurder mr. drs. H.J.G. (Harrie) van Beers die in samenwerking met bisdom, provincie en gemeente al zoveel heeft bereikt. Ook de beslissing van de directie om de GGU op voorspraak van hulpbisschop mgr. dr. E.J. (Everard) de Jong toe te laten tot Rolduc, getuigt van grote moed en van een heldere, vooruitziende blik. De GGU is ervan overtuigd dat ze Rolduc op den duur geen windeieren gaat leggen, omdat zij als geen ander inhoudelijke invulling zal weten te geven aan de oude schoolvleugel, waarin zij haar bibliotheek heeft kunnen onderbrengen, en die zij spoedig geschikt hoopt te kunnen maken voor haar doelstellingen.

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: