De jury van de Edmond Delhougne Penning heeft onlangs besloten de Edmond Delhougne Penning in 2019 toe te kennen aan de heer Pierre Marie Guillaume (Piet) Severijns, geboren te Lanaken op 11 september 1931 tegenwoordig wonende te Tongeren, vanwege diens grote verdienste voor de genealogie .

De heer Severijns is momenteel erelid van Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen-Provincie Limburg; erevoorzitter en thans nog bestuurslid van Koninklijk Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren en erelid van de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Belgisch Limburg.

De Edmond Delhougne Penning en de bijbehorende oorkonde alsmede een geldbedrag   € 500,- zal aan de heer Severijns worden uitgereikt op zondag 13 oktober a.s. om 14.00 uur tijdens de 16de Genealogische Ontmoetingsdag Limburg van de Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren aan de Kielenstraat 15.

Delhougnepennning

Edmond Delhougne Penning

De ‘Edmond Delhougne Penning’ is bestemd voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische Provincie Limburg. De penning wordt maximaal eenmaal in de twee jaar en minimaal eenmaal in de vijf jaar toegekend.

De eerste Edmond Delhougne Penning is in 2016 uitgereikt aan de genealoog Funs Patelski.

De penning, die is ontworpen door kunstenares Tanja Webbers uit Heythuysen, is in brons uitgevoerd en draagt de beeltenis van Edmond Delhougne met als opschrift: ‘EDMOND DELHOUGNE PENNING’.

Aan de penning zijn een oorkonde en een bedrag van € 500,- verbonden. Penning en geldbedrag worden beschikbaar gesteld door de Stichting Edmond Delhougne, Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond dat door de genealoog Edmond Delhougne (1932-2013) in 1957 is opgericht.

Voor de toekenning van de penning is een jury verbonden die is samengesteld uit deskundigen op het gebied van genealogie en/of geschiedenis uit Nederlands en Belgisch Limburg. De jury staat onder leiding van voorzitter A.M.P.P. (Guus) Janssen uit Sittard.

 

 

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook