De stichting ‘Bokkenrijders ‘Mythe of werkelijkheid’, organiseert in samenwerking met de Stichting Eurode 2000+ en de VZW Bokkenrijdersgenootschap op 12 oktoberaanstaande een symposium over de (rechts) historische, maatschappelijke, sociale en economische samenhangen in de 18e eeuw.

Via dit 2e symposium wil de stichting een aanzet geven tot het beoogde multidisciplinaire onderzoek naar het 18e-eeuwse fenomeen ‘Bokkenrijders’. Het is een grensoverschrijdend onderzoek (België – Nederland – Duitsland) en bedoeld om aandacht te vragen voor het onderzoek bij wetenschappers uit de verschillende vakdisciplines uit genoemde landen.

bokkenrijdersgenootschap

Programma
09:30 – 10:00 ontvangst met koffie en vlaai
10:00 – 10:15  opening door de dagvoorzitter Karel Knippenberg
10:15 – 11:00   Guido van Büren, Jülich: Recht und Rechtswesen in Jülich im 18. Jahrhundert
11:00 – 11:45   Rombout Nijssen, Rijksarchief Hasselt: Gerechtelijke organisatie in het graafschap Loon in de 18e eeuw
11:45 – 12:00  Discussie met gelegenheid tot vragen stellen
12:00 – 13:30  Bezichtiging oude Salviuskerkje op eigen gelegenheid
12:30 – 13:30  Lunch in buffetvorm
13:30 – 14:15   dr. Udo Fleck, Euroschulen Trier: Diebe – Räuber – Mörder. Das organisierte Bandenwesen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
14:15 – 15:00  Thomas Richter RWTH Aachen: Aachens Protestanten in Vaals? – Mythen oder Wirklichkeit
15:00 – 15:30  Koffiepauze
15:30 – 16:15   Jos Meuwissen, lerarenopleiding Fontys: Nieuwe opvattingen over Sleinada
16:15 – 16:45  Slotdiscussie met gelegenheid tot vragen tellen
16:45 – 17:45  Borrel op eigen gelegenheid, 1 consumptie inbegrepen

Het Symposium wordt gehouden op zaterdag 12 oktober 2019 in kasteel Limbricht, Allee 1 6141 AV Limbricht en duurt van 9.30 tot ca 17.45u. Bij de toegangsprijs van 25 euro is een lunch inbegrepen.

Aanmelden kan via de Stichting Bokkenrijders: per e‐mail: cg.scholtens@t-online.de onder vermelding van ‘Symposium Limbricht’ en gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag (€25,-) naar: Rekeningnummer: NL95 RABO 0314 0408 89 t.n.v. Stichting Bokkenrijders.
M.b.t. de lunch: heeft u een allergie? Meld het ons!!
Kijk ook op de website www.bokkenrijdersonderzoek.eu en op www.bokkenrijders.com.

 

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook