De volgende themadag van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed,  vindt plaats op zaterdag 24 augustus 2019 in Maastricht, op de algemene begraafplaats aan de Tongerseweg. Het programma is interessant voor iedereen: voor Terebinth-donateurs en voor andere belangstellenden, binnen en buiten de provincie Limburg.

 

Tongerse weeg

Programma
Niet alleen in Limburg maar ook elders leeft de problematiek van het ruimingsbeleid op kerkhoven en begraafplaatsen. Terebinth krijgt daar veel vragen over, van bezorgde parochianen, van nabestaanden en van vrijwilligers (die deze kerkhofjes vaak onderhouden, maar die tegelijk zien dat hun dorpsgeschiedenis verdwijnt doordat er (te) strikt de hand gehouden wordt aan de ruimingsregels – waarbij financieel rendement vooropstaat. Dit was niet de eerste reden voor Terebinth om een rondleiding te organiseren op de prachtige begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht. Nee – deze mooie plek verdient het door iedereen bezocht te worden vanwege de aanleg, de historische grafmonumenten en de beplanting. Het is het rijke archief van de stad (sinds 1812), ook vanwege het hier aanwezige werk van alle bekende Maastrichtse beeldhouwers.
Graag wil Terebinth de rondleiding (in de ochtend) aangrijpen om ’s middags door te praten over de funeraire cultuur in Limburg en de bescherming van kerkhoven als cultureel erfgoed.

Aanmelden Aanmelden kan tot uiterlijk 15 augustus via bureau@terebinth.nl. Deelnamekosten (incl. koffie, lunch, etc.): 30 euro (donateurs van Terebinth) en 35 euro (niet-donateurs); s.v.p. uiterlijk 15 augustus overmaken op bankrek.nr. NL 92 INGB 0000 3355 36, t.n.v. Terebinth te Leiden, o.v.v. 24 augustus. Voor meer informatie over het programma klik hier.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook