Graag nodigt Historisch Goud u uit voor de lezing: ‘’Moet ik Latijn leren? De Latinisering van het Romeinse westen’’ door dr. Pieter Houten op vrijdag 11 oktober om 16:00 in het Thermenmuseum te Heerlen.

Aanleiding voor de lezing is de tijdelijke pop-up expositie VOCES POPVLI in het Thermenmuseum. Deze expositie van het project LatinNow vertelt alles over de Latijnse taal in de Romeinse tijd van onze eigen regio. Wat gebeurde er met de lokale talen? Hoe kon het Latijn zo succesvol zijn? LatinNow is een unieke tentoonstelling die momenteel een Europese tour maakt. Zo strijkt deze neer in Londen, Barcelona, Zaragoza, Trier, Wenen en Brugge . Voor Nederland heeft LatinNow haar keuze laten vallen op Heerlen. Volgens hen is het Thermenmuseum namelijk de ‘Nachtwacht’ binnen de archeologie.

De Lezing
Vrijwel iedereen die Latijn heeft geleerd, stelde zichzelf op een bepaald moment de vraag: Moet ik Latijn leren? En het zal niet heel anders geweest zijn in de Oudheid. Als we kijken naar een kaart met alle talen in het westen voor de komst van de Romeinen, zien we een rijk taalgebied waarin verschillende talen gesproken werden. Een aantal eeuwen later lijkt van veel van deze talen niets meer over te zijn. In het Romeinse westen overheersen dan het Latijn of Germaans. De verschillende Keltische en niet-Indo-Europese talen, behalve Baskisch, hebben het onderspit gedolven. Hoe kan dit? Zei iedereen zo maar “Ja!” op de bovengenoemde vraag? Of waren de Romeinen actief bezig met de verspreiding van het Latijn? En wat gebeurde met de talen die de mensen spraken voordat de Romeinen kwamen? Werd de lokale bevolking meertalig? Tijdens de publiekslezing “Moet ik Latijn leren?” worden de verschillende manieren waarop men in contact kwam met het Latijn besproken en wordt gezocht naar een verklaring voor het succes van het Latijn.

Latijn

Pieter Houten
Pieter promoveerde in 2018 op de urbanisatie van het Iberisch Schiereiland in de Romeinse tijd. Binnen het LatinNow project onderzoekt hij de Latinisering van deze regio door te kijken naar het behoud van lokale elementen in epigrafie. Het Iberisch Schiereiland kenmerkt zich door de vele talen en schriften die zich ontwikkelden voor de komst van de Romeinen. Door middel van het in kaart brengen van deze lokale elementen in de religieuze en funeraire epigrafie kunnen we de verschillen tussen stad en platteland beter begrijpen. Daarnaast zal gekeken worden naar de verschillen tussen de grotere regio’s met behulp van GIS om het proces van Latinisering te begrijpen.

De pop-up expositie: VOCES POPVLI, Leven en talen in het Romeinse westen
De invloed van Rome was enorm: talen, culturen en zelfs identiteiten veranderden. In de westelijke provincies gebeurde dit niet overal op hetzelfde moment of consistent. Verschillende gemeenschappen en individuen reageerden uiteenlopend op de Romeinse heerschappij. Het in kaart brengen van de introductie van het Latijn, diverse niveaus van tweetaligheid en het lot van de lokale talen helpt bij het begrijpen van het leven in het Romeinse westen.

Het team van LatinNow (www.Latinnow.eu) heeft zes sociale factoren gevonden die van belang zijn voor het begrijpen van de verspreiding van Latijn. Deze structureren de opbouw van onze tentoonstelling. Romeinse heersers hadden geen strikt beleid voor het verspreiden van het Latijn, maar de taal verspreidde zich door economische en sociale druk en voordelen die kennis van het Latijn met zich meebracht, vergelijkbaar met Engels tegenwoordig. Vind uit wat voor effect Latijn had op de lokale bevolking en meertaligheid.

Programma
15:30-16:00 – Inloop met koffie en thee.
16:00-16:45 –
Lezing: “Moet ik Latijn leren? De Latinisering van het Romeinse westen” door dr. Pieter Houten
16:45- 18:00 – Mogelijkheid bezoeken tijdelijke exposities en/of het museum.

Aanmelden voor deze lezing graag door middel van een mail aan het secretariaat via j.martens@historischgoud.nl. Aanmelden is mogelijk tot en met 8 oktober 2019.
Het bijwonen van deze lezing is gratis

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook