Op dinsdag 12 november wordt er een gezamenlijke avond gehouden door LGOG, IVN en Veldeke. Het thema van deze lezing is de Jodenvervolging in de provincie Limburg.

Het grote verhaal van de Holocaust, de fabrieksmatige vernietiging van de Joden in het Derde Rijk, is algemeen bekend. De Holocaust verliep echter niet in heel Europa op dezelfde manier. Er blijken verschillen te bestaan in de manier waarop de Joden werden vervolgd, verschillen per land, per regio en zelfs per dorp of stad. Deze verschillen zijn het gevolg van afwijkende beleidsvormen van de vervolgers, maar ook van andere opstellingen van slachtoffers en ‘toeschouwers’. Het bestuderen van die verschillen leert ons veel over het gedrag van gewone mensen in een ongewone situatie.

In de lezing van dinsdag 12 november 2019 te Valkenburg zal de bezoeker in het kort kennismaken met de aard en omvang van de Joodse gemeenschappen in Limburg. Daarna komt aan de orde op welke manier de Joden uit de hele provincie werden gedeporteerd. Limburg was in het Derde Rijk geen eiland, maar er zijn toch duidelijke verschillen met de rest van Nederland aan te wijzen. In Limburg wist een groter deel van de Joden aan de vervolgers te ontkomen dan in de Randstad. Binnen Limburg zult u vervolgens grote verschillen tussen diverse regio’s zien. De aantallen slachtoffers verschilden aanzienlijk per streek en zelfs per dorp of stad. Het aantal (niet-Limburgse) onderduikers verschilde plaatselijk eveneens sterk. Er wordt een eerste aanzet gegeven tot een verklaring van het feit dat sommige streken veel belangrijker waren bij de redding van joden dan andere. De gereformeerde gemeenschap rond Heerlen, en ook een aantal boerendorpen in Noord-Limburg, speelden een grote rol bij de redding van Joden, en zelfs daarbinnen bestonden grote verschillen. Aan het einde van de lezing wordt kort ingegaan op Valkenburg. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met IVN en Veldeke Limburg. Ook zij zullen een lezing verzorgen.

Het is mogelijk dat er foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt en gebruikt (gepubliceerd) bijvoorbeeld op sociale media. U wordt door uw aanwezigheid geacht daarvoor uw toestemming te hebben verleend en daarmee akkoord te gaan.

De lezing zal plaatsvinden in Hotel Monopole aan de Nieuweweg 22 in Valkenburg en zal duren van 20:00 uur tot 22:00 uur,

Kijk voor meer informatie op www.lgog. nl.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook